Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Leny’s lindeboom wordt weer gesnoeid!

BATHMEN – Iedere inwoner van Bathmen kent Leny’s lindeboom en de geschiedenis die verbonden is met die boom. Leny Polak, een Joods meisje die alle verschrikkingen van de oorlog overleefde en uiteindelijk na een lange, barre tocht terugkomt naar Bathmen. Tijdens die moeilijke tijden en de zware overlevingstocht dacht Leny vaak aan die lindeboom op de hoek van de Dorpsstraat en de Koekendijk. Deze knotlinde heeft haar veel steun en hoop gegeven, daarom is het nu Leny’s lindeboom.

De lindeboom is een knotlinde moet eigenlijk om de 3 à 4 jaar terug gesnoeid worden om een mooie knotlinde te blijven. Leny’s lindeboom is nu al meerdere jaren niet meer gesnoeid en de nieuwe bewoners van het huis Koekendijk 1 hebben aan de Deventer Bomenstichting een advies gevraagd over wat te doen met de lindeboom.
De meer als 100-jarige linde is in de stam flink aangetast, maar de buitenrand van de stam is nog goed en groeit nog. De Deventer Bomenstichting heeft geadviseerd om de boom te snoeien waarbij een deel van de kroontakken blijft behouden om de boom groei- en levenskracht te geven.
Het snoeien van de linde, eigenlijk niet zo heel erg duur wordt vergoed uit het Bomenfonds van de Deventer Bomenstichting. Vrijdagmorgen 25 november wordt Leny’s Lindeboom gesnoeid.

Bomenfonds
De Deventer Bomenstichting beheert een fonds om particuliere bomenbezitters tegemoet te komen in de onderhoudskosten. Inwoners van de gemeente Deventer met een monumentale boom kunnen zich bij de stichting aanmelden. De stichting en de gemeente willen daarmee monumentale bomen op particulier terrein behouden en voorkomen dat ze vanwege de kosten geen onderhoud krijgen.

Boommelding
Iedere particuliere boomeigenaar die een monumentale boom in de tuin heeft staan kan via info@deventerbomenstichting.nl de boom aanmelden. De mensen van het bomenfonds doen onderzoek of onderhoud noodzakelijk is en of de boom monumentaal is. Of een boom monumentaal is, wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Criteria waarop een boom kan scoren zijn bijvoorbeeld de ouderdom en de zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Als boom een lokale betekenis heeft, zoals een zogenaamde herdenkingsboom, kunnen hiervoor ook punten toegekend worden.

De gemeente Deventer
Het fonds is samen met de gemeente opgericht in 2012. De gemeente stort jaarlijks een bedrag in het fonds.