Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Lezing over het Etty Hillesum Centrum

Woensdag 19 april: afdelingsavond Vrouwen van Nu

BATHMEN – Het EHC wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Etty Hillesum beschreef in haar dagboeken haar ideeën over hoe mensen die in achtergrond en qua opvattingen erg van elkaar verschillen toch goed met elkaar zouden kunnen samenleven. Dit ideaalbeeld van Etty vormt een van de twee uitgangspunten voor het werk van het EHC.Een tweede belangrijke motivatie voor het EHC om haar werk te doen is de vervolging van de joodse gemeenschap in Deventer. Met deze twee bronnen als uitgangspunt wil het EHC een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven. Dat wil het EHC niet alleen bereiken door hierover te praten, maar vooral door activiteiten en praktische handreikingen te bieden aan verschillende groepen in de samenleving.

De activiteiten die het EHC aanbiedt zijn heel divers maar hebben één ding gemeen: ze zijn erop gericht het ‘beter samenleven’ te stimuleren.

De afdelingsavond begint om 20.00 uur in het Cultuurhuus te Bathmen en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

De Roggestraat

In het najaar van 1994 werd bekend dat het Deventer Filmhuis uit het gebouw in de Roggestraat zou vertrekken. Dit gebouw was van 1809 – 1892 als synagoge in gebruik geweest bij de Joodse gemeente van Deventer. Na de bouw van de grote sjoel in de Golstraat werd het Joodse school totdat de nationaal-socialisten in de Tweede Wereldoorlog een einde maakten aan het Joodse leven in Deventer.

Het vertrek van het Filmhuis was aanleiding voor Manja Pach en Frits Grimmelikhuizen om het College van Burgemeester en Wethouders voor te stellen dit gebouw een bestemming te geven die in verbinding staat met de Joodse geschiedenis ervan. De ervaringen opgedaan in de herdenkingsweek rond de 50ste sterfdag van Etty Hillesum maakten de naam van het in te richten centrum eenvoudig. Op 17 maart 1995 werd de Stichting Etty Hillesum Centrum opgericht. Er werd een begin gemaakt met het werven van donateurs en sponsors. De Etty Hillesum Stichting uit Amsterdam beloofde financiële ondersteuning en een tentoonstelling over het leven van Etty. Vanwege het 50e herdenkingsjaar van de Holocaust werd in het Holocaust-museum in Washington een beeldje onthuld van Etty Hillesum. Manja en Frits werden uitgenodigd voor het Symposium daar om te spreken over het op te richten Etty Hillesum Centrum.