Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Lezing door kunsthistorica

drs. Sophie de Weger

‘Een museaal depot: donker, stoffig en stil?’

BATHMEN – Van een museale verzameling is vaak maar ongeveer 10% gepresenteerd. De rest van de collectie is opgeslagen in een museaal depot. Maar wat is een depot nu eigenlijk? Is het hier donker, stoffig en stil? Een plek waar nauwelijks bezoekers komen en niets gebeurt?In het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum werkt een team van gemiddeld 10 personen aan behoud en beheer van de collectie.

In de lezing zoomt Sophie de Weger in op de dagelijkse gang van zaken in het depot. U neemt een kijkje in het Collectiecentrum en ziet hoe objecten opgeslagen zijn en waar rekening mee gehouden moet worden.

Ze belicht nog een onzichtbare kant van werken met de collectie, namelijk het verpakken en transporteren van objecten. Hoe gaat een object van A naar B voor een nieuwe tentoonstelling? Hoe wordt op- en of afgebouwd? De weg, die een object aflegt, wordt gevolgd vanuit het Collectiecentrum tot aan de presentatieplek in een tentoonstelling.

Cultuurhuus Braakhekke, maandag 20 februari, aanvang19.30 uur.

Entree € 7,00 p.p., BBKK-leden gratis.