Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Lezing over

Schepping en Evolutie

Lezing over Schepping en Evolutie

BATHMEN – Op 27 oktober 2015 zou de heer Manenschijn een lezing geven over Schepping en Evolutie. Wegens gezondheidsproblemen kon dit helaas niet doorgaan. Gelukkig gaat het weer beter met de gezondheid van de heer Manenschijn en is er een nieuwe datum gepland: 12 april 2016.

Er is een tijd geweest dat er, zowel binnen als buiten de kerk, niet gesproken werd over ‘schepping én evolutie’ maar over ‘schepping óf evolutie’. Het geschilpunt was: óf het scheppingsverhaal is waar óf de evolutieleer. Te simpel. In de tijd waarin de scheppingsverhalen zijn ontstaan (800 tot 500 jaar voor Christus) was er nog geen natuurwetenschap en ook geen kennis van de evolutie. Er waren alleen volksverhalen over het ontstaan van de mens en de wereld. Dat is de reden waarom de Bijbelse scheppingsverhalen gelezen moeten worden tegen de achtergrond van die volksverhalen en niet tegen de achtergrond van Darwins evolutieleer. Met als onvermijdelijk uitgangspunt: de evolutie kan worden geaccepteerd, ook door gelovigen. Zijn daarmee de Bijbelse scheppingsverhalen achterhaald? Geen sprake van!

Prof. Dr. Gerrit Manenschijn, emeritus hoogleraar ethiek Theologische Universiteit van de PKN, zal in een lezing het thema schepping én evolutie aan de orde stellen. Vanuit de veronderstelling: wie de evolutietheorie aanhangt, hoeft geen atheïst te zijn en wie gelooft hoeft de evolutie niet af te wijzen. Het is niet toevallig dat juist in de christelijke cultuur van het Westen de natuurwetenschap tot buitengewoon grote ontwikkeling is gekomen. Anders dan in de toenmalige heidense scheppingsverhalen is de natuur in de Bijbelse scheppingsverhalen niet heilig: geen heilige bomen, geen heilige bronnen en geen heilige dieren. Alleen God is heilig, zijn schepping niet.

Vanuit dit standpunt zal er gekeken worden naar de Bijbelse scheppingsverhalen. Wat hebben ze ons te zeggen, hoe moeten ze worden gelezen en wat is hun actualiteit? Dat kan een zoektocht worden met verrassende ontdekkingen.

Wanneer: dinsdag 12 april 2016.

Tijd: 20.00 uur.

Waar: Dorpskerk Bathmen.

Info en begeleiding: Krist Ensing (0570-632527).