Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Luther: de man van het jaar

BATHMEN-OKKENBROEK – Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg hamerde. Met deze simpele handeling ontketende hij de grootste revolutie in de Europese (kerk)geschiedenis.

Ook de Protestante Gemeente Bathmen-Okkenbroek sluit bij deze gedenkwaardige gebeurtenis aan met een lezing van professor Mirjam van Veen.

De lutherse beweging heeft in Nederland nooit een grote aanhang gekend. De calvinisten waren al snel getalsmatig veel sterker. En de relatie tussen deze twee groepen was vaak moeizaam: de lutheranen vonden de calvinisten ketterse oproerkraaiers, calvinisten vonden de lutheranen halfslachtige katholieken.

In de loop der eeuwen zijn er veel pogingen gedaan om de twee bij elkaar te brengen. Maar dat is pas in de twintigste eeuw gelukt! Wat waren dan eigenlijk de verschillen tussen deze twee groepen? En hoe slaagden beide groepen er uiteindelijk in bij elkaar te komen?

De lezing begint op 31 oktober om 20.00 uur in de kerk van Bathmen. De toegang is vrij.

Dr. Van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.