Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Mening van Battummers gevraagd voor de Dorpsagenda Bathmen 2017

Door Evert van de Weg.

BATHMEN – Het was een heel proces om vorig jaar voor Bathmen de Dorpsvisie 2016 vast te stellen. Het is een prima document geworden waarin uitvoerig de huidige positie van Bathmen beschreven wordt qua bevolkingssamenstelling, vergrijzing, ontwikkelingen in de landbouw, het winkelbestand, de woningbouw, etc.

De grote betrokkenheid van veel bewoners bij Bathmen wordt als heel positief gezien. Zo doet niet minder dan 60 % van de bewoners vrijwilligerswerk en vinden er elk jaar succesvolle evenementen als de Kunstmarkt, Bathmen te Paard en de Schipbeeksurvivalrun plaats. Bij een Dorpsvisie hoort naar voren kijken. Trends als een lichte afname van de Bathmense bevolking, toename van het aantal gezonde en vitale 75+ ers, nog meer werkende vrouwen komen er dan ook in aan bod.

Een paar weken geleden zat een groep Battummers, die deel uitmaakt van Bathmense platforms zoals de BelangenVereniging Bathmen, de Stichting Bathmen Promotie, het Dorpsplatform Bathmen en de Vereniging Bathmense Ondernemers samen met de Bathmense wijkmanager Johannes Vermeulen bij elkaar om van de Dorpsvisie 2016 een Dorpsagenda voor Bathmen te maken.

Even het geheugen opfrissen: dit zijn verschillende organisaties die allemaal op hun eigen manier met de belangen van Bathmen bezig zijn. Zo behartigt de BVB de Bathmense belangen door allerlei overheidsprocedures te volgen die Bathmen raken, zoals eerst de Spoorboog en nu de problemen rond de verbreding van de A1. De Stichting Bathmen Promotie verzorgt de promotie van Bathmen in de ruimste zin des woord en verzorgt de website Bathmen.nl waarop alle activiteiten en evenementen in Bathmen gemeld worden. Zelf organiseert de SBP ook evenementen zoals de fietstocht op Hemelvaartsdag, wandelingen, een decemberactiviteit etc. Een belangrijke activiteit is ook het geven van toeristische informatie vanuit het Infopunt in Cultuurhuus Braakhekke. Het Dorpsplatform Bathmen is er voor vragen, problemen en suggesties voor uw straat of buurt. De welbekende Vereniging Bathmense Ondernemers behartigt de gemeenschappelijke belangen van ondernemers die in Bathmen gevestigd zijn. Naast deze organisaties zit ook Battummer Henk Nikkels als ‘zeer betrokken burger’ in het zogenaamde kernteam dat de Dorpsagenda gaat maken.

De bedoeling is dat er een concreet actieplan moet komen om breed met de Bathmense bevolking aan te werken. Hanny Biemolt, drijvende kracht achter de Stichting Bathmen Promotie, daarnaast beheerder van Cultuurhuus Braakhekke namens deze Bathmense organisaties: “Wij willen graag de inbreng van de Battummers om te weten wat er speelt bij de verenigingen, in de buurten, welke kansen Battummers zien voor de toekomst maar ook welke zorgen ze hebben voor hun dorp.” Het zogenaamde kernteam van de clubs achter de Dorpsagenda wil begin september zo veel mogelijk informatie over de wensen van de Bathmense bevolking binnen hebben. Hanny Biemolt: “De bedoeling is om dan in oktober op een bijeenkomst samen met wijkwethouder Andries Heidema en wethouder Platteland Frits Rorink te bepalen wat Bathmen graag gerealiseerd wil zien, zodat we Bathmen vitaal houden.”

De vertegenwoordigers van de verenigingen, het zogenaamde kernteam, wil graag via antwoorden op een vragenlijst zo veel mogelijk inbreng verzamelen. De diverse verenigingen beschikken over deze korte vragenlijst en ze is ook via het mailadres dorpsagendabathmen@gmail.com heel gemakkelijk op te vragen. Verder kunt u op de website www.bathmen.nl onder het kopje Nieuws de vragenlijst ook vinden. De link is http://www.bathmen.nl/nieuws/dorpsgagenda-vullen.

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!