Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Uw mening telt bij de totstandkoming van de Dorpsagenda – Bathmen Beter Best

BATHMEN – De Dorpsagenda is een lijst van punten waar Bathmen aan wil werken of al aan werkt om het dorp vitaal en toekomstbestendig te houden op alle belangrijke thema’s. De gemeente Deventer stimuleert, begeleidt en stelt later eventueel middelen beschikbaar, maar neemt zelf geen initiatieven…… Dat moeten de Battummers zelf doen.Deze week is een aantal jongeren aan het woord met betrekking tot wonen en werken in Bathmen. Het Projectteam werd ontvangen door Chiel in `t Hof , die het team samen met een groep jongeren ontving in de tijdelijke woning aan de Kerkdijk.

De jongeren hebben in verschillende vriendengroepen die zij kennen navraag gedaan naar de wensen van jongeren in Bathmen. Chiel in ’t Hof: ,,Wat wij zo horen is, dat er op dit moment grote behoefte is aan starterswoningen met een maximum van € 150.000,-. Dit kunnen eventueel cascowoningen zijn die door de jongeren zelf afgebouwd worden. Ook kunnen dit tussenwoningen of eventueel duplexwoningen zijn. Misschien kan er een mix gemaakt worden met ouderen zodat het start- en eindwoningen zijn. Huurwoningen in het goedkope segment zijn uiteraard ook een optie.’’

Deze groep jongeren constateert nu dat er veel van hun leeftijdsgenoten in de stad gaan wonen, maar toch graag weer terug naar Bathmen willen. Een belangrijke voorwaarde is ook dat het openbaar vervoer wel goed geregeld blijft. Ook het aanpassen van de verlichting langs het fietspad naar Deventer zou een verbeterpunt kunnen zijn.

Met betrekking tot het winkelbestand missen de jongeren een goedkope supermarkt, een doe-het-zelf zaak en een winkel zoals de voormalige Kadokido winkel. Nu gaan ze boodschappen doen in Deventer.

Stef Willemsen, die wat later aanschuift: ,,Ik denk dat ook voor de nog jongere inwoners een Johan Cruijf-veldje een aanwinst zou zijn.’’

Om de uitspraken te kunnen onderbouwen gaan de jongens een enquête uitvoeren onder jongeren tussen 18 en 25 jaar. Zij hopen dat dit gerealiseerd is voor 15 november zodat ze op deze avond met de resultaten kunnen komen.

Overigens gaat projectontwikkelaar Le Clerq, in samenwerking met woningbouwvereniging De Marken, op 29 november aanstaande in Cultuurhuus Braakhekke hun plannen voor woningbouw op de Bathmense Enk presenteren. Daar zijn ook starterswoningen bij gepland.

Het Projectteam kiest in haar werkwijze voor kwaliteit met deze stap-voor-stap aanpak en hoopt op deze manier een brede betrokkenheid te bereiken. Daarom wordt de zeskamp-kreet uit 1986 weer tot leven gebracht als uiting van kracht, vitaliteit, samenhorigheid en onoverwinnelijkheid. Bathmen Beter Best!

Kom vanavond, woensdag 15 november 20.00 uur naar het Cultuurhuus Braakhekke om met elkaar in gesprek te gaan.