Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Mijn vrijheid is jouw vrijheid

BATHMEN – Het spreekt voor zich dat we 75 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog op 4 mei de slachtoffers gedenken en op 5 mei de herwonnen vrijheid vieren. Maar tegelijk is er alle reden om te kijken naar hoe het er vandaag echt voor staat met de vrijheid in ons land. Ja, er is vrijheid om je eigen mening te laten horen, je eigen keuzes te maken, te lezen wat je wilt, samen te leven met wie je wilt.Maar tegelijk lijkt die vrijheid ook op heel veel plekken door te slaan in: ruimte om te zeggen wat je wilt, anderen te kwetsen, ongenuanceerde reacties te geven op sociale media en vooral het eigen belang voorop te zetten. Dat roept de vraag op of dat nou is waarvoor vele jonge soldaten bij de bevrijding van ons land gesneuveld zijn.

Tijdens het Vrijheidsontbijt dat in Bathmen georganiseerd wordt, wil men laten zien dat vrijheid meer is dan alleen je eigen mening laten horen. Mijn vrijheid is onlosmakelijk verbonden aan de vrijheid van de ander. Als met wat we zeggen of doen het belang van de ander in het gedrang komt, is van echte vrijheid geen sprake meer. Vrijheid vraagt dus om verantwoordelijk omgaan met rechten en belangen van anderen.

Vanuit dit besef gaan we invulling geven aan het Vrijheidsontbijt. Door mensen met elkaar in contact te brengen. Jong ontmoet oud. Bewoners van het AZC laat men in contact komen met bewoners van Bathmen. Rijk en arm zetten we aan één tafel. Mensen van verschillende geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en met verschillende politieke opvattingen zitten naast elkaar. In de overtuiging dat door echte gesprekken met elkaar we verschillen kunnen overbruggen en zo een bijdrage kunnen leveren aan vrijheid anno 2020.

Het Vrijheidsontbijt is op dinsdagochtend 5 mei om half tien. Bij mooi weer buiten rond de kerk, bij slecht weer in de kerk. Vooraf opgave is noodzakelijk i.v.m. de inkoop.

Geef u op met buren, straatbewoners of vrienden bij het Infopunt in Bathmen: infopunt@bathmen.nl Natuurlijk is individuele aanmelding ook mogelijk.