Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Muzieklessen op basisscholen Bathmen groot succes:

start blazersklas én slagwerkklas een feit

BATHMEN – Op 14, 18 en 22 maart hebben de 75 leerlingen van groep van 5 van de Dorpsschool, Looschool en Rythmeen hun einduitvoering gegeven door middel van een concert voor een aantal groepen van hun eigen school én voor ouders en opa en oma’s. Gezien de reacties en het applaus van het publiek was dit een groot succes.Via stichting Toekomst-Muziek heeft docente Liesbeth Vernout dit voorjaar met deze leerlingen in 9-10 muzieklessen de jongens en meisjes wegwijs gemaakt in ritmes, samen spelen, luisteren naar elkaar en het spelen op een echt glimmend blaasinstrument en op slagwerk (trommels, shakers). Op aangeven van juf Liesbeth werden diverse muziekwerkjes gespeeld en de leerlingen mochten zelf ook een melodietje spelen die de andere kinderen dan na moesten spelen. Dat ging erg goed.

Naast de leerlingen speelden ook de Blazersklassen van stichting Toekomst-Muziek en muziekvereniging Orpheus, die in het voorjaar van 2014 én 2015 zijn gestart. Onder leiding van Eugenie Albers werden een paar muziekstukken gespeeld en tot slot het muziekstuk samen met de jongens en meisjes van de scholen. Ook hier weer de verbazing van met name de ouders hoe snel de jongens en meisjes een instrument kunnen beheersen, noten kunnen spelen en in een groep samen muziek kunnen maken.

Muziekles op de basisschool staat landelijk op dit moment erg in de belangstelling. Men wil de lessen graag ingevoerd te krijgen op elke basisschool in Nederland. In Bathmen zijn stichting Toekomst-Muziek en muziekvereniging Orpheus hier al drie jaar mee bezig. Dankzij de financiële bijdrage van de Boeldag commissie van de PJB zijn hiervoor ook instrumenten aangeschaft, waardoor de leerlingen met muziek kennis kunnen maken.

Na afloop van het concert werden de leerlingen en de ouders door Liesbeth Vernout en André Olden van Orpheus gewezen op de mogelijkheid om vanaf april 2016 in een nieuwe Blazersklas samen muziek te maken. Op dinsdagmiddag wordt dan wekelijks gerepeteerd met de enthousiaste dirigent Eugenie Albers, waarbij de leerlingen een instrument van stichting Toekomst-Muziek in bruikleen krijgen. Dit instrument (bugel, trompet, waldhoorn, bariton of trombone) mag de leerling dan ook mee naar huis nemen om te oefenen! En deelname kost niets, behalve de aanschaf van het lesboek. En voor degene die interesse heeft voor slagwerk wordt vanaf april 2016 de slagwerkklas door docent Ronny Wolterink op woensdagmiddag gestart. Ook hier zal in groepsverband muziek worden gemaakt.

Enkele ouders hebben voor hun zoon of dochter direct een antwoordstrookje ingeleverd, echter opgave is nog steeds mogelijkheid. Dus heeft uw zoon of dochter interesse om te starten in de Blazerklas of slagwerkklas vanaf april 2016 of eventueel na de zomervakantie vanaf september 2016, stuur een e-mail naar muziekles@orpheus-bathmen.nl met vermelding van naam zoon/dochter en voorkeur instrument. Er wordt daarna contact met u opgenomen voor nadere informatie over aanvang Blazersklas en soort instrument. Deelname aan de Blazersklas en slagwerkklas geldt ook voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 die aan vorige edities met muzieklessen hebben deelgenomen. Aan de hand van de opgave zal stichting Toekomst-Muziek wederom nieuwe lesinstrumenten gaan aanschaffen om het musiceren voor jongeren mogelijk te blijven maken.

Voor opgave van de blazersklas, slagwerklas en/of individueel muziekles kunt u contact opnemen met Janneke van Mierlo, 06-48502254 of e-mail: muziekles@orpheus-bathmen.nl

Voor meer informatie over Stichting Toekomst-Muziek en de mogelijkheden voor donaties/giften, kunt contact opnemen met Johan Kippers, 0570-542415 of e-mail: johan@kippershrm.nl

Voor meer informatie over Orpheus kunt u contact opnemen met André Olden, 06-11608714 of e-mail: andreolden@online.nl