Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

N344 bij Bathmen ’s avonds

en ‘s nachts afgesloten van

24 juni tot en met 9 juli

Groot onderhoud en verbeteren verkeersveiligheid

LETTELE/BATHMEN – De provinciale weg N344 Deventer-Holten, gedeelte na de spoorlijn vanaf Deventer tot en met de kruising met de Bathmenseweg, is door werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer van woensdag 24 juni tot en met donderdag 9 juli.

De tijdstippen van de wegafsluiting:

– Van maandag tot en met vrijdag van 20.00 uur tot 06.00 uur;

– In het weekend is de weg alleen afgesloten tot zaterdagochtend 06.00 uur;

– Op zaterdag 27 juni is de weg afgesloten tot 24.00 uur.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De exacte fase indeling is nog niet bekend. De omleidingsroute voor het doorgaand verkeer loopt via de A1. De omleiding wordt met borden aangegeven en is ook te zien op www.bereikbaar.overijssel.nl

De aannemer maakt met aanwonenden en aangrenzende bedrijven afspraken over de bereikbaarheid. Voetgangers en fietsers blijven toegang houden tot het afgesloten vak; dit geldt ook voor spoedritten van hulpdiensten.

 

Werkzaamheden

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen. Eén van deze wegen is de N344 (Deventer–Holten), Holterweg in de gemeente Deventer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de hoofdrijbaan en betreffen het vervangen van lagen asfalt en het deels aanbrengen van bermverharding. Bij de kruising met de Kiekenbeltsweg laat de provincie middengeleiders aanbrengen en komt er energiezuinige LED-verlichting.

 

Inloopspreekuur

De provincie houdt voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een inloopspreekuur. Dit vindt plaats in de keet van de aannemer bij de kruising Oude Molen in Bathmen op dinsdag 23 juni van 16.00 tot 18.00 uur. Een vertegenwoordiger van de provincie Overijssel en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting op de werkzaamheden, de fasering en de omleidingroutes te geven en om vragen te beantwoorden.

Kijk voor meer informatie, de planning en de fasering op www.bereikbaar.overijssel.nl