Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nieuwe rolstoelen voor Zonnebloem Bathmen

BATHMEN – Vorige week werden in ’t Dijkhuis te Bathmen zes nieuwe rolstoelen officieel in gebruik genomen. Zonnebloem Bathmen gaat al vele jaren wandelen met bewoners van ’t Dijkhuis en de aanleunwoningen. Een aantal daarvoor gebruikte rolstoelen was aan vervanging toe. Dankzij bijdragen van de Boeldag (PJB), het Coöperatiefonds van de Rabobank Salland en Welzorg Deventer was het mogelijk om zes nieuwe rolstoelen met spaakbeschermers aan te schaffen.

Dat deze rolstoelen gepresenteerd konden worden, is mogelijk gemaakt door de bijdragen die werden ontvangen van de Plattelandsjongeren Bathmen en de Rabobank Salland.

Dankzij Wilco van der Wal konden de spaakbeschermers voorzien worden van de logo’s van PJB, Rabobank, Welzorg, Wilco van der Wal en De Zonnebloem.

De presentatie werd geopend door Johanna Wisselink van de Zonnebloem, waarna Jan van Wageningen inging op de ontstaansgeschiedenis van het wandelen. Ooit werd, op initiatief van Jannie Vrielink, begonnen met een aantal rolstoelen van ’t Dijkhuis. Dit werd een succesvolle activiteit en al snel waren meer rolstoelen nodig. Dankzij Ton en Pieta Cloosterman kon de Zonnebloem al snel over meer rolstoelen beschikken. Hierdoor waren al snel meer mensen nodig voor de organisatie. Onder andere Greet de Winter, Jannie van der Wal, Dinie Bruil, Gerda Dennenboom, Jo Ravenshorst en Mieneke Wichers waren/zijn daar bij betrokken (geweest). Onderhoud aan de rolstoelen werd gedaan door onder anderen Rinus de Winter en Jan Bruil. Ondanks dit onderhoud bleek een aantal rolstoelen na verloop van tijd rijp om vervangen te worden. Dankzij de zes nieuwe rolstoelen kan De Zonnebloem weer jaren vooruit.

De Spaakbeschermers voorkomen dat vingers en of kledingstukken tussen de spaken komen. De nieuwe rolstoelen beschikken hierover.

De overige tien rolstoelen van De Zonnebloem beschikken hier helaas nog niet over. Deze wens is er nog, maar de middelen hiervoor zijn nog ontoereikend.

De afdeling Bathmen van de Zonnebloem kan gelukkig beschikken over voldoende vrijwilligers om naast deze wandelactiviteit ook vele andere activiteiten te organiseren.

De directeur van ’t Dijkhuis, mevrouw Jacky van Beek, sloot vervolgens af en gaf aan zeer blij te zijn dat de Zonnebloem zoveel doet voor de bewoners van ’t Dijkhuis en bedankte allen daarvoor.

Foto’s zijn te zien op www.zonnebloem.nl/bathmen