Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nieuwe stichting voor

‘extra steuntje in de rug’

BATHMEN – ‘Met zorg en aandacht’ is een nieuwe stichting in het leven geroepen door Anne-Marie Jogems uit Bathmen. De organisatie begeleidt ouderen en mensen met een beperking middels advies, ondersteuning, begeleiding en gezelschap: ‘Voor de ouderen halen we meer uit het leven. We willen ze weer laten voelen dat ze er mogen zijn.’

Stichting Met zorg en aandacht is een antwoord op ontwikkelingen in de ouderenzorg en welzijnssector. Met de oprichting wil Anne-Marie Jogems het ontbrekende stuk zorg invullen en de onrust en onwetendheid door alle ontwikkelingen in de zorg wegnemen. Hierbij richt ze zich op de regio’s Salland en Stedendriehoek. ‘Veel ouderen en mensen met een beperking vallen tussen wal en schip. Mensen hebben soms het gevoel ‘aan de zijlijn’ te staan, terwijl er nog zoveel uit het leven te halen valt. Het is mijn missie om deze mensen weer te laten voelen dat ze er mogen zijn.’

Investeren in welzijn

Stichting Met zorg en aandacht is een stichting zonder winstoogmerk. Zij werkt samen met professionals en vrijwilligers. Ouderen en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op de stichting. Dat geldt overigens ook voor hun familieleden of andere betrokkenen. Anne-Marie: ‘Veel 70- en 80-plussers van nu trekken niet snel aan de bel bij vereenzaming. De hulpvraag stellen is moeilijk. Je wilt wel een keer wat vragen aan de kinderen of de buren, maar als de hulpvraag structureel is, wordt het vragen moeilijker. Je wilt niemand tot last zijn en zo lang mogelijk jezelf redden. Wij herkennen deze kenmerken bij onze cliënten. Stichting Met zorg en aandacht investeert in hun welzijn door er gewoonweg ‘te zijn’ en daarbij bovendien de mantelzorgers, zorgprofessionals, kinderen te ontlasten. Hierbij stellen we integriteit, vertrouwen en persoonlijk contact centraal.’ Op de website www.metzorgenaandacht.nl zijn diverse reacties van cliënten te lezen, zowel van ouderen, als van familieleden en betrokken zorgprofessionals.

Professionele begeleiding

De mogelijkheden van ondersteuning zijn zeer divers. Naast begeleiding en gezelschap kan Stichting Met zorg en aandacht ook namens de cliënt optreden als executeur, gevolmachtigde (ook bij levensbeschouwelijke vragen) en eerste contactpersoon voor zorginstellingen. Tevens verzorgt de stichting mentorschap, treedt zij op als coördinator in het dagelijkse leven, vervangt (tijdelijk) de mantelzorger, is gesprekspartner bij zingevingsvragen en begeleidt ze cliënten als bijvoorbeeld hun partner overlijdt. De nadruk ligt hierbij op professionele, individuele begeleiding en ondersteuning van welzijn. De stichting verleent géén medische ondersteuning, maar is hierbij wel actief betrokken en werkt samen met zorgprofessionals. ‘Wij werken op een professionele, integere en persoonlijke manier. Met veel zorg en aandacht.’

Vrijwilligers gezocht

Anne-Marie Jogems: “De behoefte van ouderen en mensen met een beperking is groot. Daarom breiden wij ons team graag uit met mensen die op een persoonlijke en professionele manier iets willen betekenen voor een ander.” Mensen die meer willen weten over het werk van de stichting of mee willen doen, kunnen contact opnemen via tel. (06) 21 884 642 of per e-mail info@metzorgenaandacht.nl