Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nieuwe “Vraagbaak Bathmen” komt in augustus

Vraagbaak-vermelding al gecontroleerd?

Bathmen – Bij Uitgeverij KateRn kwamen wat vragen binnen over het verschijnen van een nieuwe Vraagbaak Bathmen, een tweejaarlijkse uitgave.

Aangezien Uitgeverij KateRn haar titels per 1 januari 2015 aan Artzet Media overdeed, werd hierover uiteraard contact opgenomen met Artzet. Uitgave van de Vraagbaak Bathmen blijkt niet in het pakket huis-aan-huisbladen van Artzet te passen en daarom zal de Vraagbaak als vanouds worden uitgegeven door Uitgeverij KateRn, omdat die nu “toch tijd genoeg heeft” voor deze tijdrovende klus.

Veel bestuursleden van verenigingen & stichtingen waarvan een e-mailadres in de vorige Vraagbaak is opgenomen, hebben inmiddels een mailtje ontvangen met het verzoek hun vermelding(en) te controleren. De eerste reacties zijn al binnen! Al snel bleek dat veel e-mailadressen niet meer kloppen, omdat de mail terug kwam.

Op www.katern.nl , de website van Uitgeverij KateRn, vindt u de digitale versie van de “Vraagbaak Bathmen 2013/2014”. Hebt u geen mail ontvangen, dan kunt u daar de vermelding controleren. Mocht u tot de ontdekking komen, dat de vermelding van uw vereniging, stichting, winkel of bedrijf niet (meer) juist of onvolledig is, mail dan de vermelding zoals u die graag geplaatst zou zien vóór 1 juni 2015 naar: katern@katern.nl

Mailt u geen wijziging, dan wordt de vermelding ongewijzigd opgenomen in de “Vraagbaak 2015/2016”, tenzij bij de redactie bekend is, dat het bedrijf, stichting of vereniging niet meer bestaat. Websites of e-mailadressen worden wel vermeld.

Ook nieuwe vermeldingen kunnen gemaild worden naar katern@katern.nl

 

Adverteren

In april van dit jaar krijgen ondernemers informatie over het adverteren in de Vraagbaak Bathmen, maar wilt u nu alvast advertentieruimte reserveren, dan kan dat natuurlijk. Uitgeverij KateRn informeert u graag over de mogelijkheden: tel. 0570-542470, e. katern@katern.nl, i. www.katern.nl

Vraagbaak vermelding