Nieuwe ‘Vraagbaak Bathmen’

BATHMEN- In twee jaar kan er veel veranderen. Kijkt u maar eens in de Vraagbaak Bathmen 2017-2018. Dan zult u merken dat er veel veranderd is: er zijn bedrijven bijgekomen, er zijn bedrijven verdwenen en sommige bedrijven zijn verhuisd. Maar ook bij verenigingen zijn er de nodige veranderingen.Bestuursleden van verenigingen & stichtingen waarvan een e-mailadres in de vorige Vraagbaak is opgenomen, hebben inmiddels een e-mail ontvangen met het verzoek hun vermelding(en) te controleren. De eerste reacties zijn al binnen! Een aantal e-mails kwam echter retour; waarschijnlijk zijn die e-mailadressen gewijzigd of er is een nieuwe bestuurder.

Op www.vraagbaakbathmen.nl, een website van Uitgeverij KateRn, vindt u de digitale versie van de ‘Vraagbaak Bathmen 2017/2018’. Mocht u na controle tot de ontdekking komen, dat de vermelding van uw vereniging, stichting, winkel of bedrijf niet (meer) juist of onvolledig is, mail dan de vermelding zoals u die graag geplaatst zou zien vóór 18 maart 2019 naar: katern@katern.nl

Mailt u geen wijziging, dan wordt de vermelding ongewijzigd opgenomen in de ‘Vraagbaak 2019-2020’, tenzij bij de redactie bekend is, dat het bedrijf, stichting of vereniging niet meer bestaat.

Ook nieuwe vermeldingen kunnen gemaild worden naar katern@katern.nl

 

Adverteren

De Bathmense ondernemers hebben inmiddels informatie ontvangen over het adverteren in de Vraagbaak Bathmen. Binnenkort zal Uitgeverij KateRn de ondernemers telefonisch informeren over de advertentiemogelijkheden.