Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Noaber Energie: Bathmen verduurzaamt op vele fronten

Door Noaber-Energie

BATHMEN – Coöperatie Noaber-Energie Bathmen is sinds 2018 druk bezig met het verduurzamen van Bathmen. Ambitie: Bathmen duurzaam in 2030! Dat klinkt ambitieus en dat is het ook, maar het is ook nog eens een keer haalbaar. Hoe? Dat leggen we stapsgewijs uit…

Wijkaanpak
We begonnen in 2021, na flinke vertraging in verband met de covid pandemie, met een verduurzamingscampagne in de wijk Noorderenk. De inwoners kregen huis-aan-huis een ‘blik met informatie’, en konden hun wensen, vragen en interesses kenbaar maken. Een team van vrijwilligers trok vervolgens in september door de wijk om kleine verduurzamingsklussen te doen (zie de foto) en om de reacties op te halen. Er waren veel vragen over isolatie, warmtepompen, sedumdaken en waterhuishouding in de tuin (loskoppelen regenpijpen van de riolering). Onze energiecoaches en onze collega’s van de Ulebelt zijn al bij veel mensen thuis langs geweest om te helpen met plannen maken.
Kennis die is opgedaan wordt meegenomen om te komen tot een volgende verduurzamings-aanpak voor andere wijken in Bathmen.

Biogas/groengas
Vijf ondernemende boeren in buurtschap Oxe gaan aan de slag met de produktie van biogas door mestvergisting. Het gas wordt geleverd aan 2 Deventer bedrijven, en de gasleiding wordt op dit moment aangelegd! Eind dit jaar hopen we het gas door de leidingen te laten stromen…. Als alle boeren rond Bathmen hun mest zouden vergisten naar Biogas zouden we een groot deel van het aardgas kunnen vervangen door deze duurzame gas vorm. In september 2021 is een studie gestart (met subsidie van de gemeente Deventer)

Zon op boerendaken
We zijn inmiddels bezig met dak 6! En dat gaat eigenlijk wat sneller dan we wel eens gedacht hadden… De daken 1 tot en met 4 maken gebruik van de ‘oude postcoderoosregeling’, waarbij deelnemers aan het zonnedak de produktie van hun panelen mogen gebruiken om energiebelasting in mindering te brengen op hun energierekening thuis. Een mooi, maar ingewikkeld systeem, en de overheid heeft nu een nieuwe postcoderoosregeling, ook wel SCE regeling genoemd. Die is wat flexibeler dan de oude regeling. Het is niets meer of minder dan een subsidie op de aan het net geleverde groene stroom waardoor het dak rendabel (rendement 3-7% naar verwachting) geëxploiteerd kan worden; de deelnemers krijgen de winst uitgekeerd.
Dak 5 (De Lange Pier in Lettele) is onder constructie, de panelen worden in maart gelegd, precies op tijd om het nieuwe zon-seizoen mee te pikken
Dak 6 wordt waarschijnlijk De Moatman aan de Apenhuizerweg. De haalbaarheid van dit dak wordt nog onderzocht, de energiemarkt en de prijzen van zonnepanelen zijn enorm in beweging en we bereiden ons zo zorgvuldig mogelijk voor!

Voortgang zonnepark De Bathmense Landen
Inmiddels is het grootste gedeelte van de 9,4 km lange aansluitkabel van Enexis, die vanaf hoogspanningsstation Bergweide uit Deventer komt gereed. Het oplevermoment van de kabel wordt begin maart verwacht.

Ook op locatie is nu volop activiteit, de eerste paal is op 8 februari de grond in gegaan. Het streven is om op 1 mei aanstaande het park aan te sluiten op het net, vervolgens zal op 1 juni geprobeerd worden om de totale installatie opgeleverd te krijgen van de aannemer. In het najaar zal er gezorgd worden voor de aanplant van het groen op locatie. Na de bouw zullen voor de geïnteresseerden de participaties worden uitgegeven, informatie volgt te zijner tijd. Het zonnepark zal een vermogen hebben van 18 Megawatt-piek en kan meer dan 4000 huishoudens van duurzame stroom voorzien!
Wie meer wil weten over Duurzaam Bathmen en de rol die Noaber-Energie daarin speelt:
kijk op https://noaber-energie.nl/of mail naar info@noaber-energie.nl