Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Noaberkasten geplaatst in Bathmen en Okkenbroek


BATHMEN/OKKENBROEK – Bij de kerken in Bathmen en Okkenbroek zijn afgelopen week twee Noaberkasten geplaatst. De diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek heeft gezorgd voor de eerste producten in de kasten. De derde kast in Lettele wordt deze week geplaatst aan de Spil.

Steeds meer mensen hebben moeite om bij de gestegen prijzen hun dagelijkse boodschappen te betalen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbanken stijgt. Maar ook als dat niet aan de orde is, dan kan het soms toch heel moeilijk zijn om rond te komen.
Vanuit de Protestantse Gemeente Bathmen Okkenbroek is het initiatief genomen om te kijken of we in onze dorpen ook concreet aan noaberschap, als buren naar elkaar omzien, invulling kunnen geven. Het idee is simpel: wie het kan missen stelt producten beschikbaar voor anderen die (te) krap bij kas zitten.
In de Noaberkast staan een aantal basisproducten die kunnen helpen om in het levensonderhoud te voorzien. De producten zijn vooral bedoeld voor mensen die door de gestegen prijzen moeite hebben om deze producten zelf aan te schaffen. De producten kunnen zonder betaling uit de kast gehaald worden en er hoeft ook niets genoteerd te worden.
Zoals gezegd, het initiatief is gestart om praktische invulling te geven aan noaberschap. Daarom wordt iedereen die het kan missen gevraagd om producten in de kast te plaatsen, zodat mensen die het echt nodig hebben die weer kunnen gebruiken. Het spreekt voor zich dat het dan wel gaat om houdbare producten. De eerste vulling is mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers.
De kasten in Okkenbroek en Bathmen staan bij de kerk, in Lettele wordt de kast deze week nog geplaatst. Als blijkt dat dit in een behoefte voorziet kan het aantal kasten verder worden uitgebreid. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met de kerk via diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl. Initiatiefnemers hopen dat iedereen de weg naar de Noaberkasten weet te vinden.