Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Noaberkasten

Door Frist Mandersloot

BATHMEN – U kent ze wel, de boekenkastjes die op veel plekken in Nederland bij huizen te vinden zijn. En waar je gratis boeken uit kunt halen maar ook boeken in kunt zetten die je zelf al gelezen hebt. Op meerdere plekken in ons land krijgt dit, vanwege de economische situatie, navolging met kastjes met levensmiddelen. In Bathmen Okkenbroek en Lettele komen ze binnenkort te staan: Noaberkasten. Kasten waar mensen die dat nodig hebben etenswaren uit kunnen halen. En anderen producten die ze over hebben in kunnen plaatsen. Heel concrete zorg voor elkaar!
Door de sterk gestegen prijzen komen steeds meer mensen in financiële problemen. We horen regelmatig dat kinderen hierdoor zonder ontbijt naar school gaan en dat een groeiend aantal mensen aangewezen is op de voedselbank. Tegelijk zijn er veel mensen die steeds moeilijker rond kunnen komen maar niet gebruik kunnen of willen maken van de voedselbank.
Een aantal mensen heeft initiatief genomen om zorg voor elkaar als buren op een andere manier invulling te geven. Op dit moment worden drie Noaberkasten gemaakt die in Bathmen, Okkenbroek en Lettele op een centrale plek in het dorp (bij de kerken) komen te staan. De kasten worden op donderdag 15 december geplaatst. Bij de start zullen de kasten met (houdbare) levensmiddelen gevuld worden door de kerk. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan producten uit de kast halen voor eigen gebruik. Gratis, zonder te hoeven aantonen waarom dit nodig is. En we vragen daarnaast iedereen die producten kan en wil doneren deze in de kasten te plaatsen. Om zo noaberschap mee invulling te geven. Verdere berichtgeving volgt komende week.