Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

O kindeke klein, o kindeke teer

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Een bekende regel uit een bekend kerstliedje. Het gaat over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid hoort niet alleen bij kleine kinderen, pas geboren en totaal afhankelijk van de zorg, liefde en aandacht van de ouders. Kwetsbaarheid hoort ook niet alleen maar bij oude(re) mensen, die te maken krijgen met steeds meer beperkingen, verlies en dingen die ze niet meer kunnen.Of zoals Herman van Veen het uitdrukte: oud worden doe je allemaal voor het eerst: er gaat een wereld voor je dicht! Kwetsbaarheid hoort bij het hele leven. Volgens hoogleraar en schrijfster Brené Brown is kwetsbaarheid een teken van moed. De moed om anderen te inspireren. De moed om je niet te verstoppen, maar om je juist voluit open te stellen en daardoor diep contact te maken met anderen. Kwetsbaarheid is niet eenvoudig. Er is lef en moed voor nodig. Maar wie die moed bijeen verzamelt, krijgt er absoluut geen spijt van. En gaat ontdekken dat kwetsbaarheid ook een enorme kracht kan zijn. Ook in kerk en geloof speelt kwetsbaarheid een belangrijke rol. En op tal van plekken in de Bijbel kom je kwetsbaarheid tegen. Bij de profeet Jesaja, ergens in het oude testament, lezen we: “Wees niet bang, want ik ben bij je, ik ben jouw God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” En in Spreuken lezen we: “Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven.” Wijze woorden. En daarnaast kom je in de Bijbel ook heel veel sterke, indrukwekkende en inspirerende verhalen tegen over kwetsbare mensen, zoals Esther, Hizkia, Daniël, Ruth, Gideon en tenslotte ook Jezus: zoon van God, kwetsbare mens. Daarover gaat het in deze Adventstijd, op weg naar Kerst, ook in onze dorpskerken in Bathmen en in Okkenbroek. Wees wel:kom.