Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Onderwijs in Bathmen zet zich in voor duurzame ontwikkeling van kinderen

Project met herfstkokers...... "We kregen van een ouder grote kartonnen kokers. Voor we het wisten waren de peuters ermee aan het spelen. Het werden verrekijkers, we maakten er echte tunnels van, waar autootjes door heen konden racen en er pasten ook kastanjes en eikels doorheen.... Toen we uitgespeeld waren, gingen we de kokers verven en versieren met veertjes en touwtjes. Langzaam maar zeker ontstonden er echte herfstkokers...."

Project met herfstkokers…… “We kregen van een ouder grote kartonnen kokers. Voor we het wisten waren de peuters ermee aan het spelen. Het werden verrekijkers, we maakten er echte tunnels van, waar autootjes door heen konden racen en er pasten ook kastanjes en eikels doorheen…. Toen we uitgespeeld waren, gingen we de kokers verven en versieren met veertjes en touwtjes. Langzaam maar zeker ontstonden er echte herfstkokers….”

BATHMEN – De Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool zijn sinds enige jaren kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Ieder met z’n eigen visie en beleid maar alle drie gericht op voorschoolse educatie voor 2 tot 4 jarigen, onderwijs van 4 tot 13 jaar en talentontwikkeling in de naschoolse opvang.

“Peuters komen met aantoonbaar meer zelfvertrouwen de school in als ze vier zijn”, is de enthousiaste reactie van de drie basisschooldirecteuren uit Bathmen na vierjaar ontwikkeling van hun eigen kindcentrum.

Sinds 1 januari 2016 is peutergroep van de drie scholen ook VVE gecertificeerd. Dit betekent nog meer verdieping en verbreding van het aanbod onder leiding van de Intern Begeleider van de school. Voor ieder kind wordt in overleg met ouders een individueel plan van aanpak gemaakt.

Het volledige opvangaanbod valt onder de wet Kinderopvang. Daarmee komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Daarnaast is er nog de gemeentelijke regeling voor gezinnen waarvan niet beide ouders werken. ‘In ruil’ voor een bijdrage aan het maatschappelijke belang is de gemeente bereid financieel bij te dragen in de kosten voor de peutergroep.

Deze duurzame ontwikkeling van kinderen wordt verder versterkt door de mogelijkheden van kindgebonden VVE gelden waarbij de gemeente de middelen besteedt aan peuters die de voorschoolse voorziening het hardste nodig hebben. Het in opdracht van de gemeente ontwikkelde overdrachtsformulier voor peuters heeft de warme overdracht van peuters nog verder verbeterd. Ook hebben de Bathmense basisscholen in de afgelopen jaren hun voortrekkersrol verder versterkt en de bestaande zorgstructuur in het onderwijs sneller en effectiever in weten te zetten waardoor een sluitend zorgnetwerk voor kinderen vanaf 2 jaar gerealiseerd.

 

Ouders

Ouders zijn unaniem blij met de kindcentra omdat de toegevoegde waarde voor peuters veel groter is dan in de kinderopvang. “Kinderopvang is teveel gericht op verzorging terwijl we de peuterspeelzaal veel belangrijker vinden voor ons kinderen omdat zij spelenderwijs kennismaken met de school waar ze straks naar toegaan.”

De scholen en de peuterspeelzalen werken op basis van een ‘startkwalificatie’ voor kleuters. Op basis hiervan wordt er gericht ingezet op de ontwikkelingsbehoefte van peuters zodat zij met de juiste bagage, drempelloos instromen in het primair onderwijs.

Niet alleen ouders zijn enthousiast, ook het onderwijs is blij met het succes van hun eigen arrangement. Karin Steghuis, directeur van de Dorpsschool: “Kinderen maken daadwerkelijk een vliegende start in groep 1, omdat we in de peuterspeelzaal al twee jaar hebben bijgedragen aan hun ontwikkeling. Van deze voorsprong hebben ze acht jaar profijt!”

Met de doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen: vroegtijdige signalering, afgestemde zorg of extra uitdaging.

 

Slimmer organiseren maakt meer mogelijk

De scholen hebben een model waarmee het beste van twee werelden is gerealiseerd. De voordelen van kinderopvang: open van 07.15 tot 18.30 uur, kinderopvangtoeslag, geen verplichte minimum afname, maximaal flexibel en daarbinnen het volledige programma van een peuterspeelzaal.

Door het concentreren van alle activiteiten in en om de school ontstaat er rust voor kinderen en ouders. De buitenschoolse opvang die iedere school biedt maakt het niet langer nodig dat kinderen reizen en trekken en meerdere keren per dag moeten schakelen naar andere pedagogische kaders.

De eenduidige pedagogische aanpak gedurende de hele dag levert hieraan de belangrijkste bijdrage.

“Omdat de pedagogisch medewerkers onderdeel uitmaken van mijn schoolteam, is het heel makkelijk om deze lijn te bewaken”, aldus Koen Kroeze, directeur van de Rythmeen. “Bovendien verlenen pedagogisch medewerkers ook gespecialiseerde ondersteuning aan individuele kleuters. Door deze zichtbaarheid groeit niet alleen het vertrouwen van kinderen en ouders maar is ook de onderlinge collegialiteit groot”.

Ook richten we ons nu veel meer op de talentontwikkeling van onze kinderen. De pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen voor- en naschools en in de schoolvakanties hun talenten verder te ontdekken en ontwikkelen door een creatief, sportief en uitdagend aanbod van activiteiten.”

 

Maatschappelijke resultaten

Het bestuur van Openbaar Primair Onderwijs Deventer juicht deze ontwikkelingen toe. “De maatschappelijke kansen zijn enorm. Door de vorming van kindcentra van 2-13 wordt de continuïteit van peuterarrangementen beter gewaarborgd. Ze bieden de mogelijkheid meer peuters te bereiken dan nu het geval is. Deze vorm neemt een veel krachtiger positie in de wijk, de kern en het buitengebied in. Door het gemeenschappelijk benutten van ontwikkeltijd, expertise, capaciteit en faciliteiten kan er tijd, geld en energie worden bespaard.”

 

De drie Bathmense directeuren zijn onverdeeld enthousiast. “Dit gun je ieder kind en z’n ouders!” Zij zien een snel groeiende belangstelling voor de peutergroepen en buitenschoolse opvang. Op diverse dagen hebben zij inmiddels een wachtlijst moeten instellen.

“Graag nodigen we belangstellende ouders uit om een kijkje te komen nemen in onze scholen. We leggen graag uit welke mogelijkheden er zijn om peuters en schoolkinderen te stimuleren en hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen.

Ook schooldirecteuren zijn van harte welkom: “We vertellen hen graag welke mogelijkheden deze aanpak scholen biedt om peuters vroegtijdig te binden en schoolkinderen te stimuleren op zoek te gaan naar hun talenten.”

Of schrijf uw kind rechtstreeks in voor een peutergroep of BSO op www.dok13.info

 

ONDERSCHRIFT FOTO’S: