Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ontbinding Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen (OBB) in gang gezet

BATHMEN – Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe dorpsbibliotheek in het centrum van Bathmen maakte het bestuur van de OBB daadwerkelijk zichtbaar dat het ernst is met de ontmanteling van de oude stichting. Naast al eerder vermelde financiële toezeggingen voor thema-uitgaven van de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) overhandigde het bestuur een symbolische cheque aan de OKB. Het daarmee toegekende bedrag staat garant voor een groot digitaliseringsproject: het scannen van alle, complete jaargangen van de ‘(Nieuwe) Bathmense Kranten’.Nog zo’n symbolische cheque kreeg de directie van de Bibliotheek Deventer aangeboden voor de financiering van een fraaie, aangepaste leestafel plus stoelen.

Een derde cheque ging naar de voorzitter van de Wereldwinkel Bathmen. Een donatie van € 1.000,00 als bijzonder teken van waardering voor de inzet van de vele WW-vrijwilligers die de ruime openingstijden van de gedeelde ruimte mogelijk maakt.

Er was aandacht voor de medewerkers van het gemeenteloket Publiekscontacten. En het ‘uitdeelfeestje’ eindigde met een kleine attentie voor ‘sleutelfiguren’ waarmee het bestuur de afgelopen periode nauw samenwerkte.

Voor de nu nog resterende gelden zal het bestuur nog passende bestemmingen zoeken. Mogelijk dat daarvoor ook ideeën uit de Bathmense bevolking aangedragen kunnen worden. Daarover volgt nader bericht, waarbij ook de voorwaarden voor zo’n bestemming zijn omschreven.