Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Op de grens van 2016 en 2017

BATHMEN – Het is een goede gewoonte om aan het eind van het jaar even kort achterom te kijken om te bezien of de eerder voorgenomen doelen bereikt zijn. Dat heeft het bestuur van de Stichting HartVeilig Bathmen ook gedaan en zij is tevreden met het behaalde resultaat.

Een woord van dank richting de donateurs die de Stichting, mede door hun bijdragen, in staat stellen het beoogde netwerk van AED’s in Bathmen te realiseren is hier zeker op zijn plaats.

Vanaf de oprichting in 2011 tot op de dag van vandaag is de Stichting er in geslaagd om, door eigen aanschaf en de bereidheid van andere eigenaren om hun AED’s naar buiten te brengen, nu, verspreid door Bathmen, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, op 15 locaties defibrillators inzetbaar te hebben. Dat was er voordien slechts één!

Het volgende doel is om de bestaande kasten te vervangen door nog beter beschermende en gemakkelijker hanteerbare exemplaren. De eerste hangt aan de gevel van de Huisartsenpraktijk Apenhuizen. (Zie foto.)

Die geleidelijke vervanging van de kasten en het in zicht komende ‘groot onderhoud’ van enkele apparaten, zijn projecten waar de Stichting zich nu op moet gaan richten; zij hoopt dat vele dorpsgenoten bereid zullen zijn het donateurbestand te vergroten, zodat de Stichting in staat zal zijn en blijven om in Bathmen mensen met een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd, met de beschikbare AED’s van dienst te kunnen zijn, onder het motto: ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar.’

E-mailadres: post@hartveiligbathmen.nl Rek. nr. NL55 RABO 0158 7176 43

Mag de Stichting HartVeilig Bathmen op uw stem rekenen bij de actie Hart voor Salland 2017?