Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland € 2103,65

BATHMEN – De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Bathmen in de week van 7 t/m 12 november € 2103,65 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Collectant gemist

Hebt u de collectant gemist en wilt u alsnog een (kleine) bijdrage doen. Ga dan naar www.alzheimer.digicollect.nl en type de naam ‘Harry ter Horst’ in.

 

Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft hen de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En ze hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

 

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, men meer aandacht heeft voor elkaar en waarin men steeds dementievriendelijker wordt.

 

Opbrengst

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. Alzheimer Nederland hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat ze nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Bathmen die hieraan heeft meegeholpen.

 

Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2017 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij Harry ter Horst, tel. 0570-543026.