Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland € 2435,53

BATHMEN – De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Bathmen in de week van 6 t/m 11 november € 2435,53 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.Collectant gemist

Hebt u de collectant gemist en wilt u alsnog meehelpen om dementie te stoppen? Stop dan een (klein) bedrag in de online collectebus. Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl

 

Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar en zeker dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En men heeft de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Dementie moet stoppen. Dementie is een vreselijk ingrijpende ziekte die momenteel één op de vijf mensen treft. En als er niets gebeurt, verdubbelt het aantal mensen met dementie in de aankomende 30 jaar. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

 

Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2018 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Zowel in de kern als in het buitengebied van Bathmen is men op zoek naar collectanten. Met een paar collectanten meer wordt dan misschien de € 2500,- gehaald. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Harry ter Horst, tel. 0570-543026.