Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland € 2606,82

BATHMEN – De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Bathmen in de week van 5 t/m 10 november € 2606,82 opgebracht. Hiervan is € 247,85 met pin betaald. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en de 38 collectanten. Bathmen was een van de 50 wijken in Nederland waar de test om met pinbussen te collecteren, geboden werd.Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft Alzheimer de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat ze Nederland doet. En de steun van de Nederlandse bevolking is hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Men werkt aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, men meer aandacht heeft voor elkaar en waarin men steeds dementievriendelijker wordt.

 

Opbrengst

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. Alzheimer Nederland hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat ze nog meer ondersteuning kan bieden en bedankt iedereen in Bathmen die hieraan heeft meegeholpen.

 

Volgend jaar ook meehelpen?

Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Harry ter Horst, tel. 543026.