Opbrengst collecte Longfonds 2019

BATHMEN – In de derde week van mei gingen 33.000 collectanten op pad voor het Longfonds. De opbrengst van de collecte in Bathmen bedroeg € 1937,85.Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage. Dankzij uw gift én dankzij de inzet van de collectanten komt een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.

In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Ademen is voor hen niet vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Met de opbrengst van de collecte kan het Longfonds investeren in wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar het voorkomen van longziekten bij kinderen en reparatie van kapotte longen.