Opbrengst collecte Nierstichting in Bathmen

BATHMEN – De collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Bathmen dit jaar € 2778,17 opgebracht. Een mooi resultaat.Langs deze weg wil de Nierstichting alle donateurs en collectanten hartelijk bedanken! Dankzij u allen is dit resultaat behaald.