Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opbrengst collecte Rode Kruis Bathmen € 3.435,-

BATHMEN – In de week van 15 t/m 20 juni 2015 is zoals gebruikelijk gecollecteerd door het Rode Kruis, werkgroep Bathmen. 74 collectanten zijn bij alle huishoudens in Bathmen langs de deur geweest om een bijdrage te vragen voor het goede werk van het Rode Kruis.

En daar hebt u enthousiast aan meegedaan, getuige de goede opbrengst. Met wat extra energie werd er nog meer opgehaald dan in het jaar 2014. De opbrengst 2015 is € 3.435 (in 2014 was deze € 3.288)

De Werkgroep is dan ook grote dank verschuldigd aan de gulle gevers. Uiteraard is er veel waardering voor de inzet van 74 collectanten, die samen deze opbrengst tot stand brachten. Zonder uw aller hulp en medewerking en giften kan het Rode Kruis haar werk niet verrichten.

De opbrengst van de collecte komt volledig ten gunste van Bathmen. Hieruit worden de vele activiteiten van de Werkgroep Bathmen van het Rode Kruis bekostigd, zoals uitstapjes (waar onder twee keer per jaar een lang weekend), opvang en verzorging bij calamiteiten, ontspanningsmiddagen, schouwburgbezoek, spelavonden e.d., bedoeld voor hulpbehoevenden en ouderen. Zo wordt er zaterdag 8 augustus een ontspanningsmiddag gehouden bij de manege (zie ook andere aankondigingen in deze krant). Overigens kunt u regelmatig informatie over alle activiteiten van de Rode Kruis Werkgroep Bathmen lezen in de Bathmense Krant.