Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opening schoolbieb

OBS de Rythmeen

BATHMEN – Woensdag 17 mei werd, na maanden van voorbereiding, de nieuwe schoolbieb van de Rythmeen geopend. De bibliotheek heeft een aanpak ontwikkeld voor leesbevordering en mediawijsheid, onder de naam: de bibliotheek op school, bestaande uit gevarieerde en samenhangende diensten gericht op schoolse en naschoolse leesstimulering.

De school wil plezier in lezen, leesbevordering en mediawijsheid structureel bevorderen in het kader van haar onderwijsdoelstellingen en wil daarvoor gebruik maken van de dienstverlening van de bibliotheek op school.

Alle kinderen waren bij de opening aanwezig. Sommigen waren verkleed in hun favoriete boekfiguur. Ook de ouders, die zich enorm hebben ingezet om te bieb te kunnen realiseren, waren aanwezig. Ook zullen zij één keer in de week de bieb bemannen, zodat er echt geleend en geruild kan worden. En natuurlijk de mensen van de Bibliotheek Deventer.

Na een praatje van directeur Koen Kroeze werd een contract ondertekend. De plaatsvervangend directeur van de bibliotheek, mevrouw A. Vriezen en directeur Kroeze mochten hun handtekening zetten. Door het ondertekenen van het contract is de school een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de bibliotheek op school. De school kreeg een mooi boek.

De groepen 1 en 2 werden voorgelezen in de gele verhalen bus. Schrijfster Els Roeterdink las in groep 3 en 4 voor uit haar boek: ‘Kriebel en Wiebel’. De groepen 5 t/m 8 mochten om de beurt boeken lenen en er natuurlijk meteen lekker in lezen.

Alle kinderen kregen ranja en iets lekkers, speciaal voor deze gelegenheid door bakkerij Philips gemaakt. Het werd een feestelijke ochtend!