Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Optrommelen in Bathmen

BATHMEN – Bathmen doet in een deel van dorp mee aan de optrommelactie. Deze actie is een initiatief van WijDeventer en het Dorpsplatform. In meerdere dorpen van Deventer wordt momenteel ‘opgetrommeld’.In vier straten, n.l. de Bergakker, het Anna van Burenplein, het Prins Florisplein en de Prins Hendriklaan worden binnenkort trommels uitgezet, die van buur naar buur worden doorgegeven. In de trommels zit een klein formulier waarop wordt ingevuld wat de wensen voor de buurt zijn en hoe bewoners daar een bijdrage aan kunnen en willen leveren. Wanneer de trommels na een paar weken in alle huizen zijn geweest, zijn ze gevuld met diverse suggesties van de bewoners. Deze suggesties worden door het Dorpsplatform samengevat en geïnventariseerd, waarna met de bewoners wordt besproken wat er gezamenlijk aan de hand van de reacties kan worden opgepakt.

Binnenkort gaan de trommels dus van huis tot huis in de genoemde straten. Het Dorpsplatform is heel benieuwd naar de uiteindelijke inhoud van de trommels.