Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oud-bestuur schenkt ontmoetingsplek aan de Bibliotheek Bathmen

De tafel voor het eerst in gebruik. Van links naar rechts: Itje de Vogel (Wereldwinkel), Jeannette Oosterwijk, Piet van der Klis (oud-bestuurslid), Karel Hul, Alice van Diepen en Johan Bronsvoord (oud-bestuurslid).

BATHMEN – De Bibliotheek Bathmen is een gezellige ontmoetingsplek rijker. Het oude bestuur, dat zich de laatste jaren met hart en ziel heeft ingezet, schonk afgelopen dinsdag een nieuwe leestafel en vier stoelen aan de bibliotheek en haar bezoekers. Directeur Alice van Diepen en senior medewerkster Jeannette Oosterwijk waren aanwezig om de gift, die symbool staat voor de bibliotheek als punt van samenkomst en samenzijn, in ontvangst te nemen.Sinds 3 februari 2018 is de nieuwe bibliotheek in Bathmen open. Het pand aan de Schoolstraat wordt gedeeld met de Wereldwinkel, de Oudheidkundige Kring Bathmen en Publiekscontacten Bathmen, een samenwerking die goed bevalt. “We hebben allemaal het gevoel dat we elkaar versterken,” aldus Jeannette. “We zijn dan ook druk bezig ideeën uit te werken voor gezamenlijke activiteiten.”

De medewerkers van de Bibliotheek nodigen iedereen van harte uit om eens aan de nieuwe leestafel plaats te nemen voor het lezen van de krant of het maken van een praatje. Koffie wordt geserveerd door de vrijwilligers van de Wereldwinkel.

Bijzondere dank aan het oude bestuur van de bibliotheek voor hun mooie, symbolische cadeau.