Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oudheidkundige Kring Bathmen zoekt (beeld)materiaal

BATHMEN – De Oudheidkundige Kring Bathmen heeft al heel veel prachtig historisch materiaal in haar bezit. Het gaat hierbij om zowel schriftelijke als beeldmaterialen. Elk stukje informatie dat de Oudheidkundige Kring krijgt aangeboden wordt digitaal vastgelegd, zodat het op de veiligst mogelijke manier bewaard blijft.Mogelijk heeft ook u materialen in uw bezit die van waarde zijn voor de Oudheidkundige Kring. (Bijna) alles is welkom! U kunt daarbij denken aan boeken, geschriften, documenten en foto’s, maar ook aan filmmateriaal. Na een eerdere oproep zijn bijvoorbeeld filmbeelden van de Bathmense Kermis en van autocross ontvangen. Maar ook oude documenten van boerderijen; een boek met aantekeningen van de plaatselijke dominee van rond 1850; diverse kerkbodes uit de 40-er jaren van de vorige eeuw en foto’s van de voormalige Christelijke Jongeren Vereniging. Heel divers materiaal dus en allemaal interessant voor de Oudheidkundige Kring. Misschien brengt dit u op een idee en hebt ook u informatie in uw bezit waarvan u denkt dat het waardevol is om toe te voegen aan de bestaande verzameling historische informatie van Bathmen en omgeving.

U hoeft de materialen alleen even uit te lenen en bent ze zeker niet definitief kwijt. Nadat ze digitaal zijn vastgelegd, krijgt u alles ongeschonden weer terug. Als u denkt geschikt materiaal te hebben, neem dan contact op met de Oudheidkundige Kring via het e-mailadres: secretariaat@okbbathmen.nl of bel met de secretaris Wim Markvoort (0570-542305).