Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oudheidkundige Kring Bathmen zoekt (beeld)materiaal

BATHMEN – De Oudheidkundige Kring Bathmen heeft al heel veel prachtig historisch materiaal in haar bezit. Het gaat hierbij om zowel schriftelijke als beeldmaterialen. Elk stukje informatie dat de Oudheidkundige Kring krijgt aangeboden, wordt digitaal vastgelegd, zodat het op de veiligst mogelijke manier bewaard blijft. Het merendeel van de beschikbare informatie dateert van voor de jaren vijftig van de vorige eeuw.Om te voorkomen dat er een lacune in de beschikbare informatie komt, wil de Oudheidkundige Kring hierbij een oproep doen eens te kijken welke materialen u misschien nog in uw bezit hebt. (Bijna) alles is welkom! U kunt daarbij denken aan boeken, geschriften, documenten en foto’s, maar ook aan filmmateriaal. Informatie waarvan u denkt dat het waardevol is om toe te voegen aan de bestaande verzameling historische informatie van Bathmen en omgeving.

U hoeft de materialen alleen even uit te lenen en bent ze zeker niet definitief kwijt. Nadat ze digitaal zijn vastgelegd, krijgt u alles ongeschonden terug.  Overigens is de OKB ook nog steeds verheugd om historische data te ontvangen van de periode vóór 1945. Als u denkt geschikt materiaal te hebben, neem dan contact op met de Oudheidkundige Kring via het e-mailadres: secretariaat@okbbathmen.nl of bel met de secretaris Wim Markvoort (0570-542305).