Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Overleg, samenwerken, inschikken, het kan

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN – OKKENBROEK – Een column schrijven voor de Bathmense Krant, iets zinvols, iets motiverends, iets om over na te denken. Uitgezocht wat voor thema en welke lezingen die dag centraal staan.Lezen, nog eens lezen, wat zou er precies bedoeld zijn, bedoeld worden.

Ooit eens gelezen: een revolutie slaagt pas als de tijd er rijp voor is. De neuzen moeten één kant op staan.

Het kost soms héél véél tijd om tot bepaalde inzichten te komen. Oorlog, strijd, vernietiging, plunderingen en wat al niet, het hoeft niet.

Overleg, samenwerken, inschikken, het kan. In het verhaal van Ezechiël 17, vers 23 staat het mijns inziens klip en klaar.

De Heer zal omstandigheden creëren waarin er voor iedereen plaats is, een beschutte plaats, vruchtbaar, met zón en schaduw. Plaats voor vogels van allerlei pluimage om in vrede samen te wonen en te leven. Het kán op deze aarde en in dit leven, maar wij mensen moeten het dóén, het waar maken. Het kan ook in het Midden-Oosten, een vreedzaam samenleven van Joden, Christenen en Moslims, ook al hebben ze al eeuwen mot met elkaar.

Zondag 17 juni in de kerk van Okkenbroek horen we er meer over. Ds. Hanja van Essen gaat voor.

Let op we beginnen in Okkenbroek om 9.30 uur én in Bathmen is geen dienst.

Zondag 24 juni is er openluchtdienst in Lettele en is er geen dienst in de kerken.

Weet u genodigd en kunt u er niet bijzijn; Ezechiël 17-23, verdomd interessant en 100 % actueel.