Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Een overlijden… en dan?

BATHMEN – Regelmatig hoort Henny Leemkuil: ‘Als er iemand overlijdt binnen mijn gezin, heb ik géén idee wat ik moet doen of wie ik moet bellen…’

Een handreiking

Allereerst dient een arts de dood vast te stellen. Als deze is geweest, mag namelijk pas de laatste verzorging plaatsvinden. Natuurlijk belt u de direct betrokkenen: familie en/of vrienden, die dierbaar waren voor de overledene. Dat zijn vaak degenen die meebeslissen over de invulling van het afscheid. Daarna kunt u een uitvaartonderneming bellen. Tijdens dit gesprek wordt een aantal essentiële gegevens doorgenomen en spreekt u het moment af waarop u de uitvaartondernemer verwacht. In ieder geval beslist ú welke uitvaartondernemer u belt, ongeacht waar u – eventueel – verzekerd bent. U bent vrij in uw keuze.

Iedere uitvaartondernemer doet zijn best te zorgen voor een persoonlijk, passend en waardig afscheid. Maar het is aan u om in te schatten bij wie u zich prettig en gehoord voelt, zeker in een emotionele periode.

Binnenkort valt er een folder over de onderneming van Henny op de mat bij de inwoners van Bathmen. Wilt u zich nu al oriënteren en meer informatie hebben over haar en haar werk, kijk dan op www.hennyleemkuil-uitvaartbegeleiding.nl