Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Overweldigende opkomst bij eerste thema-avond Dorpsagenda

BATHMEN -Zo’n 80 Bathmenaren hebben zich op 15 november in een volle Zuidloozaal van het Cultuurhuus Braakhekke verzameld voor een thema avond georganiseerd door de gemeente Deventer. Johannes Vermeulen (wijkmanager van de gemeente Deventer voor Bathmen) geeft uitleg over de aanleiding van deze avond en hij leidt deze avond.Enige jaren geleden is de Dorpsvisie Bathmen vastgesteld. Dit is een visie op Bathmen voor de lange termijn. Een projectgroep heeft de te vullen Dorpsagenda daaruit opgepakt om Bathmenaren te enthousiasmeren om voor de korte termijn thema’s vast te stellen waarmee themagroepen actief aan de slag kunnen gaan. Deze avond werd er in zes groepen in twee rondes over verschillende onderwerpen gediscussieerd. Bewoners van Bathmen dragen ideeën aan waarmee aan de slag kan worden gegaan om ook op korte termijn te werken aan een leefbaar Bathmen.

Aan het eind van de avond hebben de aanwezigen zich in de wat ruimere Heeren van Dorthzaal de verschillende themagroepen verzameld om daar in het kort de ideeën en conclusies met elkaar delen.

Op dit moment hebben de volgende hebben de volgende thema’s de aandacht:

– Station / openbaar vervoer in Bathmen.

– Aanpassing, clustering sportfaciliteiten.

– Coördinatie evenementendorp. Evenementen in zomerperiode?

– Herinrichting van de Brink.

– Starterwoningen.

– Hoe maken we Bathmen een dementvriendelijk dorp?

 

Op een vraag uit de zaal antwoordt Johannes Vermeulen dat de verzamelde ideeën nu samen de dorpsagenda vormen, waarbij er nog wel nieuwe punten kunnen worden toegevoegd. Als niemand met een idee aan de slag gaat, dan gaat het punt van de dorpsagenda, omdat het dan dus niet leeft in het dorp. Het thema moet wel gedragen worden.

Gezien het enthousiasme van de aanwezigen en de grote opkomst, geldt ook nu weer Bathmen, Beter, Best!