Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Paasvuur in Dortherhoek

raakt vol

BATHMEN – Vrijwilligers uit buurtschap Dortherhoek zijn al enkele weken bezig met de opbouw en voorbereiding van het paasvuur dat op eerste paasdag wordt ontstoken.

Elke zaterdag wordt veel snoeihout gebracht en dat is mooi. Het organiseren van een paasvuur brengt veel onkosten met zich mee. Daarom staat er bij de ingang van het paasvuur terrein een ‘fooienpot’ waarin een bijdrage gedaan kan worden door mensen die snoeihout komen brengen. Door het vele hout dat aangeleverd is en tegenvallende opbrengsten in de fooienpot heeft de organisatie besloten om de aanleverpolicy aan te passen.

Vanaf a.s. zaterdag zal er een weegbrug op het terrein aanwezig zijn. De voertuigen die het hout aanleveren, zullen bij aankomst en na het lossen gewogen worden. Afhankelijk van het vastgestelde gestorte gewicht zal er een bijdrage in rekening worden gebracht. Het tarief is vastgesteld op  €20,- per 100 kg met een minimum van € 10,-. Er kan alleen contant worden afgerekend.

Vanwege de te verwachten drukte wordt de bezoekers gevraagd om de aanwijzingen van de paasvuurmedewerkers op te volgen.

De organisatie vraagt begrip voor deze beslissing.