Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Palmpasenoptocht in Bathmen

Palmpasenoptocht in Bathmen

BATHMEN – Ook dit jaar organiseren de Ouderraad van de Rythmeen en de Dorpsschool de Palmpasenoptocht in Bathmen. Op zondag 20 maart om 14.00 zullen alle kinderen zich verzamelen op het schoolplein van de Dorpschool. Van hieruit zal Muziekvereniging Orpheus de kinderen en ouders begeleiden naar de ‘eierzoekplek’ aan de Marsdijk bij de Beekhof.Hopelijk zit het weer dit jaar mee, zodat er leuk eieren gezocht kunnen worden in het bos. De start van de optocht zal plaatsvinden aan de Schoolstraat naast de Dorpschool om vanuit daar rechts te gaan de Larenseweg op. Na Emté Mensink gaat de tocht rechts de Noteboomstraat in en daarna via de Henry Dunantlaan links de Europalaan op om op de Schipbeeksweg uit te komen. Rechtsaf op de Schipbeeksweg, de Schipbeek over en daarna finishen in het bos aan de Marsdijk bij de Beekhof.

Voordat er daar eieren gezocht zullen worden, zullen er nog enkele liedjes gezongen worden. Op de zoekplek mogen de leerlingen met een palmpasenstok van de groepen 0, 1 en 2 – onder het toeziend oog van enkele begeleiders – eieren zoeken. De leerlingen met een palmpasenstok van de groepen 3 en 4 mogen dit jaar ook eieren zoeken; alleen zal dit op een apart gedeelte gebeuren. Bathmense kinderen die speciaal basisonderwijs volgen zijn ook van harte welkom. De Ouderraden hopen op een grote opkomst en wensen iedereen alvast veel zoekplezier,