Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Palmpasen(stokken)feest

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – In ons landje wordt al sinds héél, héél, héél lang met Palmpasenstokken rond gehobbeld. In het begin waren het nog ‘gewone’ stokken. Later, toen er meer christenen kwamen, werden die omgedoopt tot Palmpasenstokken. De stok werd een kapstok: de ‘dingen’ die eraan worden gehangen, staan symbool voor wat er in de week vóór Pasen gebeurde.Het kruis staat natuurlijk symbool voor… het kruis. De buxustakken voor de palmtakken waarmee Jezus werd toegewuifd toen hij Jeruzalem binnen trok. De haan van brood staat symbool voor het verdelen van het brood door Jezus tijdens zijn laatste maaltijd. Of voor de haan die kraaide toen Petrus loog dat hij Jezus niet kende? De eieren verwijzen naar het nieuwe leven ná de dood. De 30 rozijnen of snoepjes herinneren aan de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. En de krans of kroon staat symbool voor het koningschap van Jezus: Jezus is de koning van de hele wereld.

In samenwerking met de basisschool Wereldwijzer wordt er op zondag 25 maart een Palmpasenstokkenoptocht gelopen in Okkenbroek. Alle kinderen – maar ook oude mensen – zijn welkom om 10.00 uur in de kerk van Okkenbroek waar ds. Anneke Kruithof een verhaal houdt over ‘Koning voor één dag… wie wil dat nou niet?’. Kom ook! En neem je Palmpasenstok gewoon lekker mee!

In Bathmen vertrekt de Palmpasenoptocht om 14.00 uur vanaf het schoolplein van de Dorpsschool.