Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Plan voor aanpak geluidsoverlast A1 krijgt vaart

BATHMEN – Vorige week presenteerden Henry Peters, Gerrit Westera en Lambertus Kracht namens de Belangenvereniging Bathmen (BvB) in Zwolle een plan voor de aanpak van geluidsoverlast door de A1 aan Provinciale Staten. Die waren merendeels positief, weet het Deventer gemeenteraadslid Daaf Ledeboer (VVD): “We hebben van onze fractie in de Staten gehoord dat ze graag een steentje bijdragen.”Kracht, Westera en Peters stellen de belangstelling vanuit de politiek zeer op prijs: “Bij dit soort projecten heb je iedereen nodig. De politiek speelt daarin een centrale rol. We gaan graag in gesprek met alle politici die ons willen steunen.”

Vooral het innovatieve karakter sprak woordvoerder en Statenlid Regien Courtz (VVD) aan, zegt Ledeboer: “We staan als functionerende schakel tussen Bathmen en de provincie met haar in contact. Eerder hebben we haar al gewezen op het grote belang voor het dorp dat er iets aan de geluidsoverlast wordt gedaan. Zeker nu verbreding van de weg steeds dichterbij komt is het tijd om in actie te komen.”

Ook Ledeboer zelf prijst de originele aanpak die de Belangenvereniging Bathmen voorstaat: “Het slim gebruik maken van diffractoren, waarmee het geluid afgebogen kan worden, de inpassing in het landschap en het inbouwen van zonnecollectoren maken het echt vernieuwend. Als Bathmen en als Deventer, maar ook als provincie Overijssel geven we hier een modern, hoog technologisch visitekaartje af waar ook andere knelpunten elders in het land van kunnen profiteren.”

Wat het project helemaal uniek maakt, is de hechte samenwerking tussen zoveel mogelijk betrokken partijen: “Iedereen kan vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. Natuurlijk, er is geld nodig. Daarvoor heeft de Statenfractie opgeroepen om te onderzoeken of het een pilot kan worden in het kader van duurzame en innovatieve infrastructuur. Maar er is bijvoorbeeld ook ruimte nodig en daar moet Rijkswaterstaat op worden gewezen. Bij de realisering kunnen de geavanceerde Overijsselse onderwijsinstellingen worden betrokken, denk aan Saxion en de Universiteit Twente en het bedrijfsleven. Dat is weer goed voor de werkgelegenheid.”

Ledeboer zal zich blijven inzetten voor het plan: “De zelfredzaamheid van de Bathmense burgers is precies hoe je dit soort dingen oplost. Zij nemen het voortouw, wij doen er alles aan om het te ondersteunen, waarbij we goed gebruik kunnen maken van de korte lijntjes die we bijvoorbeeld naar het Provinciehuis hebben. Als we gezamenlijk de schouders eronder zetten is Bathmen straks niet alleen een stuk stiller, maar ook een voorbeeld voor de rest van het land.´