Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Plan Brink Bathmen op de motiemarkt bij de gemeenteraad

Uitgedaagd door gemeente! Ook gedragen door de gemeente?

BATHMEN/DEVENTER – De werkgroep Plan Brink Bathmen is op een punt aangekomen dat duidelijkheid en toezeggingen van de gemeente voorwaarden zijn om verder te kunnen gaan. Om deze reden heeft de werkgroep de plannen bij het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, op de motiemarkt van 17 april kenbaar gemaakt en heeft hen gevraagd om deze plannen te steunen. Een viertal partijen heeft toegezegd een motie in te willen dienen. Op dit moment wordt deze motie voorbereid.Inrichtingsplan dat rekening houdt met wensen burgers

Het plan dat hier gepresenteerd wordt, is tot stand gekomen nadat men een drietal bedrijven benaderd had om een plan van aanpak te maken. Uit deze drie inschrijvers is een goed voorstel naar voren gekomen om een inrichtingsplan te maken aan de hand van de al geïnventariseerde wensen en ideeën van de burgers. Bij dit inrichtingsplan en ook bij de vervolgstappen zullen de bewoners en belanghebbenden betrokken worden om er samen een fantastisch toekomstgerichte Brink van te maken.

 

Kosten vrijmaken voor de uitvoering

De gemeente werd gevraagd 70% van de kosten voor het maken van dit inrichtingsplan op zich te nemen. Ruim 30% van de kosten is en wordt door eigen werk, sponsoring door VBO, SBP en adviseurs van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) gedekt.

Daarbij is de werkgroep van mening dat er ook een principe-uitspraak moet komen, dat het inrichtingsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden en daar dus middelen voor vrij gemaakt moeten worden. Uiteraard rekening houdend dat de bomen ook op de Brink in Bathmen ‘niet tot de hemel groeien’. Echter uit ervaring is duidelijk dat het hier gaat over enige honderdduizenden euro’s om een toekomstbestendige duurzame en adaptieve Brink te maken. Een groot deel van het benodigde bedrag zal dan ook vanuit de gemeente Deventer beschikbaar moeten komen. Met een dergelijke toezegging is de werkgroep bereid om de inspanningen voor fondsenwerving op zich te nemen.

 

Positieve reacties

Van de elf gemeenteraadfracties hebben tien fracties de plannen positief beoordeeld waarvan vier partijen hebben aangegeven dat zij dit initiatief verder willen brengen door een motie (voorstel) in te dienen in de gemeenteraad. In deze motie vraagt de werkgroep:

– om de bovengenoemde 70% van de kosten voor het inrichtingsplan,

– een principe-uitspraak om ook tot daadwerkelijke uitvoering van de plannen te komen,

– ambtelijke expertise

– en ondersteuning om aan de kwaliteitseisen te voldoen.

 

Geduld

Duidelijk is wel dat het traject van ontwikkeling tot uitvoering enkele jaren zal kosten. Maar dan is er ook een plein dat enige decennia mee kan! Op dit moment wordt de motie voorbereid en de werkgroep hoopt dat deze binnenkort ingediend kan worden. Men houdt jullie op de hoogte!

 

Meer weten?

Kijk op planbrinkbathmen.nl Hierop kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, uw vragen stellen en ook uw eventuele aanvullingen doorgeven op de wensen- en ideeënlijst.

Plan Brink Bathmen zal ook aanwezig zijn op de Dorpsagenda thema-avond op 20 juni samen met de andere dorpsagendapunten: Dementievriendelijk, Sportvoorzieningen, Treinstation, Belangen Vereniging Bathmen (BVB), Dorpsplatform.