Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Plattelands Jongeren Bathmen 100 jaar!

BATHMEN – Het begon allemaal in 1920 toen ‘Jong Bathmen’ werd opgericht. De vereniging bestond toen uit een jongens- en een meisjesafdeling. In ’63 zijn de jongensafdeling en meisjesafdeling getrouwd. De vereniging heeft lang onder de landelijke gemeenschap (PJGN) en provinciale gemeenschap (PJGO) geopereerd. In 2003 is besloten om verder te gaan als zelfstandige vereniging en sindsdien bekend als de P.J.B.Honderd jaar na oprichting mag de P.J.B. in januari 2020 haar jubileum vieren. Op 31 januari vindt de bestuursreünie plaats bij Hét Café Braakhekke. Alle oud bestuursleden zijn welkom. De P.J.B. wil graag alle oud bestuursleden persoonlijk uitnodigen; inmiddels hebben ze een hele lijst, maar u kunt helpen die lijst zo compleet mogelijk te maken. Hebt u in het bestuur gezeten, dan hoort men het graag! U kunt contact opnemen via pjbbathmen@hotmail.com

Zaterdag 1 februari start om 13.00 uur de forummiddag. Een middag in de Battumse Dorpskerk waar men onder leiding van Henk Oplaat en Fons Smit in discussie gaat over actuele thema’s. Dit doen ze natuurlijk niet alleen; er is een aantal gasten: Annie Schreijer -Pierik, Europarlementariër van het CDA, James van Lidth de Jeude, oud-burgemeester van Deventer en van Bathmen en Ronnie Degen, mede-eigenaar van de Feestfabriek.

Deze middag is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde! Aansluitend aan de forummiddag is er een receptie bij Boode vanaf 15.00 uur.