Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Programma Koningsavond en Koningsdag 2018 in Bathmen

BATHMEN – Donderdagavond 26 april, 21.00 uur: Film op De Brink. Deze avond zal de Oranjecommissie Bathmen in samenwerking met filmhuis Cinebat op de Brink in de openlucht een film presenteren. Dit jaar is dat de film American Made. Neemt u zelf uw zitplaats, hapje en drankje mee?Vrijdag 27 april

– 08.00 uur: Luiden van de klokken.

– 09.30 uur: Ophalen van de bloemen. De kinderen uit Bathmen en Loo kunnen een bloem ophalen bij de firma Dokter (Larenseweg 1-5). De bloemen worden belangeloos aangeboden door Flora-Inn.

– 10.00 uur: Aubade. Ook dit jaar wordt de dag geopend met de traditionele aubade bij ‘t Dijkhuis. Hierbij zal burgemeester Andrie Heidema aanwezig zijn. Onder leiding van Bert Boverhof zullen liedjes worden gezongen in samenwerking met muziekvereniging Orpheus.

Tijdens de aubade zetten de kinderen de bloemen in de aanwezige vazen. De bewoners van ’t Dijkhuis zullen op een later tijdstip hier samen mooie stukken van maken.

De Oranjecommissie Bathmen vraagt de aanwezige volwassenen een plekje achteraan te zoeken, zodat de kinderen en de aanwezige bewoners van ’t Dijkhuis goed zicht hebben.

Aansluitend aan de aubade verzorgen de Bêkezangers een miniconcert voor de bewoners van ‘t Dijkhuis.

De leerlingen van de basisscholen hebben via school een brief ontvangen met het programma, dit is ook te vinden op: www.oranjecommissiebathmen.nl

– 10.00 uur: Klootschieten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Henk Oplaat, tel. 0570-541655 (na 15.00 uur).

– 13.00 uur: Middagprogramma op de Brink. Op deze markt biedt de Oranjecommissie Bathmen alle inwoners van Bathmen kinderen en volwassenen de gelegenheid om hun spullen te verkopen. Commerciële verkoop en de verkoop van eten en/of drinken is niet toegestaan tijdens de kleedjesmarkt.

Voor de jongste kinderen zullen er de gehele middag een draaimolen en springkussen aanwezig zijn.

Tevens is de vrijwillige brandweer Bathmen aanwezig om demonstraties te geven.

– 13.00 uur: Vogelschieten. Het vogelschieten zal plaats vinden op het grasveld De Nieje Bleke (kruising Gorsselseweg / Wolterinkhofstraat). Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Opgave hiervoor is mogelijk bij Jan Aaldert Baltes (tel. 0570-543253). Zolang er plekken vrij zijn, kan inschrijving plaatsvinden op de dag zelf.

Voor alle activiteiten geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en vol is vol. Aan de deelname van bovenstaande activiteiten zijn geen kosten verbonden (m.u.v. het vogelschieten).

Tijdens het middagprogramma zullen de prijswinnaars van het klootschieten bekend worden gemaakt. Het middagprogramma loopt door tot ongeveer 16.30 uur.

Naast het bovenstaande programma is er ook een leuk muziekprogramma bij de Bathmense horeca, waardoor er ook ná 16.30 uur nog voldoende te beleven is in Bathmen.

De Stichting Oranjecommissie Bathmen behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Deelname aan de verschillende activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website en facebookpagina.

 

Zonder uw hulp kan de Oranjecommissie Bathmen géén Koningsdag organiseren. Voor het voortbestaan van de Stichting Oranjecommissie Bathmen is men op zoek naar vrijwilligers en donateurs. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@oranjecommissiebathmen.nl of bij Marleen Otten, tel. 0570- 546447.

 

De Oranjecommissie Bathmen wenst iedereen alvast veel voorpret en een fijne Koningsavond en Koningsdag met hopelijk stralend weer.