Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen: Dank u wel!

BATHMEN – Elk jaar wordt in protestantse kerken de dankdag voor gewas en arbeid gevierd. De dankdag werd in 1653 vastgesteld in Overijssel. Voortaan zou de dankdag gevierd worden op de eerste woensdag van november. Aanvankelijk lag de nadruk op het danken voor de groei van gewassen waardoor iedereen van dagelijks eten kon worden voorzien.Toen de industrialisatie toenam werd het een dankdag voor gewas én arbeid. Dankdag valt dus altijd in de herfst, in de oogsttijd. Een goed gekozen moment om eens extra stil te staan bij alles wat God geeft. Dat we te eten hebben, onderdak, kleding, is reden tot dankbaarheid. Maar als je veel ontvangt, wil je er ook van delen. In de kerken van Bathmen en Okkenbroek wordt op verschillende momenten: ‘Dank u wel’ gezegd en gedeeld. Woensdagavond bijvoorbeeld is om 19.30 uur een dankdienst in de kerk van Bathmen.

Zondag 6 november is om 10.00 uur in Okkenbroek een dienst voor jong en oud, samen met de basisschool Wereld-Wijzer. Kinderen willen ouderen bedanken voor alles wat ze voor hen – de jongste generatie – opgebouwd hebben. Ze hebben door het doen van allerlei klusjes, geld ingezameld voor een mooie spellendoos voor de ouderengroep ‘AOW’. (AltijdOnderWeg.) In de dankdienst vertellen de kinderen wat de klusjes tot nu toe hebben opgebracht.

Zondag 6 november is om 10.00 uur een dienst in Bathmen waar aandacht besteedt wordt aan de hulp aan vluchtelingen door kerken in het Midden Oosten. De kerken in Libanon, Syrië, Jordanië zijn zelf zwaar getroffen, maar de achterblijvers gaan toch door met het geven van hulp. Uit dank voor wat hen gegeven is, blijven ze delen van wat ze hebben. Maar de rek is er zo langzamerhand uit. De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Bathmen/Okkenbroek wil hen helpen. Er wordt geld ingezameld, waardoor de kerken in het Midden Oosten door kunnen gaan met het geven van hulp. Zo is de dankdag in de kerken van Bathmen en Okkenbroek een dag van dankbaarheid om wat je hebt gekregen én wordt vanuit die dankbaarheid gedeeld! Weet u welkom om mee te doen!