Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen: Kans om te delen…

BATHMEN – Om in te kunnen treden in een klooster legt een monnik de gelofte van armoede af. Dat betekent dat het klooster hem voorziet van het meest noodzakelijk dat nodig is voor het persoonlijk welzijn en voor de taken en verantwoordelijkheden die hij of zij opgedragen krijgt. Maar deze dingen worden nooit zijn eigendom. Monniken bezitten alles gemeenschappelijk en dit bezit is de materiële grondslag van een leven in broederlijke gemeenschap. Verder streeft de monnik op grond van zijn gelofte van armoede naar eenvoud en soberheid en legt hij er zich zoveel mogelijk op toe afstand te doen van al het overtollige. Monnik worden, betekent dus delen.Een mooi voorbeeld dat tot nadenken stemt was te lezen in een interview in Volzin met Arjan Broers, betrokken bij het kloosterleven van de dominicanen. Hij schrijft: “Op een dag bezocht ik een oude broeder in het ziekenhuis. Pas toen ik weer buitenstond herinnerde ik me de woorden waarmee hij me bedankte voor het boekje dat ik hem bezorgde, toen hij kort daarvoor jarig was. “Ik vond het zo mooi!” zei hij, “toen ik het uithad, heb ik het meteen weggegeven.”

Thuis had ik het erover met onze kinderen. Ze vonden het echt raar: als je iets mooi vindt, dan houd je het toch juist? Ik kon de reactie van de broeder alleen maar begrijpen als het resultaat van een leven lang oefenen met, in dit geval, de gelofte van armoede. In plaats van iets moois te hebben, zag hij een kans om te delen. Door het delen van het mooie dat de monnik bezat, kreeg de gelofte van armoede wel een heel concrete vorm. De grote opdracht aan christenen is ook het delen van het mooie. Komende zondag om 10.00 uur is er weer een kerkdienst waar het leven wordt gedeeld en gevierd. Hoe meer zielen, hoe meer moois gedeeld kan worden! Welkom in onze oude Dorpskerk van Bathmen!