Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek feestelijk gevierd

BATHMEN/OKKENBROEK – Op zaterdag 7 januari is de notariële akte ondertekend waardoor de Protestantse Gemeente Bathmen en de Protestantse Gemeente Okkenbroek zijn samengevoegd tot één gemeente, te weten de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.De samenvoeging van deze twee gemeenten zal pas effectief zijn ‘per de dag volgend op de dag van het passeren van de akte’: zondag 8 januari 2017.

En dus is tijdens de kerkdienst op 8 januari de samenvoeging tot één Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek feestelijk gevierd.

De samenvoeging is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele kerkelijke vrijwilligers. Al met al heeft het samenvoegingsproces met dit resultaat ruim een jaar geduurd.

Met vereende krachten hopen de gemeenteleden nu de handen in een te slaan om de verschillende taken die kerken eigen zijn uit te voeren zoals: het bezoeken van zieken en ouderen, het helpen van mensen die nergens anders geholpen worden, het doordeweeks ontmoeten om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren, het in stand houden van de kerkgebouwen en het organiseren van kerkdiensten.

(Dit is slechts een beperkte opsomming: er wordt door velen nog veel meer gedaan.)

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, de heer Frits Mandersloot.