Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse gemeente Bathmen: Oud en Nieuw

BATHMEN – Het kerstverhaal dat onze voorouders ons nalieten is ongelooflijk. Zij vertellen ons over een kind dat licht brengt in een wereld gehuld in duisternis. Maar wie legt nou de hoop op toekomst voor de wereld neer bij een kind! Die wereld zag er 2000 jaar geleden anders uit dan nu, maar toch ook weer niet zó anders. De Romeinen waren de overheersers en mensen werden onderdrukt.Uit het hele rijk moest men zich in laten schrijven in de plaats waar men vandaan kwam. Daarna werd de selectie gemaakt wie men wel kon gebruiken en wie terug moest naar zijn eigen (vaak toekomstloze) land. Mensen werden uitgebuit als goedkope arbeidskrachten. Een ieder moest zich zelf maar zien te redden. Er was geen zorgvangnet. Geen mantelzorg? Vette pech. Het was een troosteloze tijd, zonder hoop op beter. Zelfs priesters geloofden niet meer dat er ooit nog iets zou gaan veranderen. En in die dagen werd een kind geboren. Dit goddelijke kind Jezus, vertellen onze voorouders, heeft de wereld voorgoed veranderd. Hij geloofde op grond van oude woorden, dat er leven mogelijk is voor alle mensen. Hij zag hoe mensen gebukt gingen onder het leven, uitgestoten op grond van b.v. ziekte, gedrag, sekse. Hij wees overheid en tempel er op dat de structuren en regels die ze bedacht en uitgevaardigd hadden het leven onmogelijk maakten. Mensen werden er de dupe van. Zelf leefde Jezus in eenvoud en in ontferming voor de ander. Vriend en vijand keken met argusogen naar zijn contacten met uitgestotenen. Maar door niemand uit te sluiten bewees hij dat een andere manier van samen leven mogelijk is. Hij gaf en geeft mensen hoop op een andere toekomst. Met kerst vieren we de geboorte van iets nieuws in onze wereld. Dat het mogelijk is om te leven in vrede en ontferming met elkaar, dat er toekomst is! In de Dorpskerk wordt dat uitbundig gevierd in de kerstnacht (22.00 uur), op eerste kerstdag (10.00 uur) en tijdens oudejaarsavond (19.30 uur). U/jij bent van harte welkom om mee te vieren! We wensen u kerstdagen vol licht en vrede, alle goeds in het nieuwe jaar!