Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen: Parijs

BATHMEN – Het is nooit moeilijk om zonder na te denken van alles te roepen. Als je de moeite neemt om terug te kijken, in de geschiedenis van de wereld, dan zie je al snel dat degenen die het meeste lawaai maken vaak ook de meeste ellende veroorzaken. Je kunt je dan afvragen of die mensen ooit stil hebben gestaan bij de gevolgen van hun geschreeuw.Wanneer vreselijke gebeurtenissen plaatsvinden – op het wereldtoneel maar ook gewoon achter de voordeur – dan komt het erop aan je hoofd koel te houden. Het is juist dan ontzettend belangrijk om drie keer na te denken voordat je iets zegt. Want woorden kunnen water óf olie op het vuur zijn. Woorden kunnen problemen verminderen óf verergeren.

Wanneer er gruwelijke wandaden worden gepleegd en de gevolgen daarvan zijn niet te overzien, dan is wijsheid misschien wel de allereerste vereiste. Zwijgen, verzwijgen, je mond  houden is geen optie. Maar het is ongelofelijk belangrijk dat er eerst wordt nagedacht voordat er iets wordt gezegd. Woorden eenmaal uitgesproken zijn niet meer terug te halen.

Komende zondag gedenkt de Protestantse Gemeente in Bathmen alle gemeenteleden die in het voorgaande jaar zijn overleden. Tevens zullen alle aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om een kaarsje aan te steken voor iemand die gestorven is maar wie nog altijd leeft in hun hart. De dienst in de Dorpskerk aan het Kerkplein begint om 10.00 uur. Iedereen – ongeacht ras, kleur, godsdienst of overtuiging, seksuele gerichtheid, politieke of andere denkbeelden – is van harte welkom.