Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse gemeente Bathmen:

een lange traditie…

BATHMEN – Al sinds 1973 worden in de Dorpskerk van Bathmen oecumenische vespers gebeden en gezongen op elke tweede en vierde zaterdagavond in de wintermaanden. De jaren zeventig waren de hoogtijdagen van allerlei oecumenische activiteiten in Nederland, en dat sijpelde door naar de kerken in Bathmen, Lettele en Okkenbroek.Zij zijn toen begonnen met oecumenische vespers. Tot op vandaag is deze traditie van ruim 40 jaar voortgezet. De vespers zijn één van de acht vaste gebedsgetijden van de monniken. Het is het avondgebed dat gebeden werd bij zonsondergang. Het is een moment van contemplatie en bezinning, van rust en aanbidding. De vespers zijn ook een voorbereiding voor de zondagsviering. Vespers hebben een vaste structuur en gaan uit van de psalmen, lezingen en er wordt gezongen. Er is geen preek. Er is muzikale begeleiding op het kistorgel bij het zingen van liederen. De vespers worden voorbereid door de vespergroep, die bestaat uit gemeenteleden en parochianen van de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele. De vespers duren ongeveer een half uur. Ze worden gehouden in het koor van de Dorpskerk van 19.00 – 19.30 uur. Komende zaterdag bent u van harte welkom om de vesperviering mee te maken! Voor de actuele data van de vespers raadpleeg www.pgbathmen.nl. Overigens bent u aanstaande zondag om 10.00 uur eveneens van harte welkom in de dienst waar ds. André van den Bor voorgaat en de Cantorij o.l.v. Theo Tobé de sterren van de hemel zingt. Weet u welkom en vier mee!