Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Protestantse Gemeente Bathmen:

Heb je vijanden lief…

BATHMEN – Misschien zijn het de christenen wel die Jezus het minst hebben begrepen. Eigenlijk, wanneer je de bijbel leest, kun je het dan al met Jezus te doen krijgen. Dikwijls zijn degenen die hem aanhangen dezelfde als degenen die hem niet kunnen volgen. Zo houdt Jezus zijn volgelingen voor om ook je andere wang toe te keren als ze je slaan. Maar wanneer het er later om spant, is het de supergelovige Petrus die een oor van de vijand afhakt.Tja. Je kunt je mond wel vol hebben over Jezus of je kunt je schreeuwend beroepen op de joods-christelijke traditie – daarmee ben je er nog niet. Woorden worden pas waar als ze ook uit daden blijken.

Wereldwijd bereiden christenen zich in deze tijd voor op The Passion van Jezus. En zo komt het dat wij komende zondag stil staan bij de woorden van Jezus dat er geen kunst aan is om mensen lief te hebben die van je houden. Nee, de clou is om van mensen te houden die een hekel aan je hebben! En, zo gaat Jezus vrolijk verder, de moeilijkheid is niet dat je elkaar geen kwaad doet: je kunt elkaar dan gewoon stomweg negeren. Nee, de clou is om elkaar goed te doen! Behandel de ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden! En dus: hoe zou jij eigenlijk als vluchteling in een vreemd land behandeld willen worden?

Zondag 21 februari kijken we in de Battumse Dorpskerk maar weer ‘ns zelf in de spiegel. We beginnen om 10.00 uur. Iedereen is van harte wel:kom!