Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Protestantse kerken in Bath-

men en Okkenbroek gaan samen

Door Evert van de Weg.

BATHMEN – Zaterdagmiddag waren vertegenwoordigers van de Protestantse kerken in Bathmen en Okkenbroek samen om officieel de fusieakte in de Dorpskerk in Bathmen te tekenen. In een korte inleiding ging de voorzitter van de kerkenraad in Bathmen, Frits Mandersloot, kort in op de achtergronden van de fusie en hoe die tot stand is gekomen.

Het teruglopen van de aantallen leden van kerken en de financiële en organisatorische problemen daardoor maken in heel Nederland bundeling van krachten noodzakelijk, nu dus ook in Bathmen en Okkenbroek. “We zitten nu eenmaal niet in een groeimarkt” was een wat relativerende opmerking in de wandelgangen. In het afgelopen jaar is door de beide gemeenten in een gezamenlijke voorbereidingscommissie heel zorgvuldig toegewerkt naar de fusie, waarbij er steeds een terugkoppeling was naar de leden met de mogelijkheid van inspraak. De vermogens van de beide gemeentes worden samengevoegd en ook de organisaties met hun diverse subcommissies worden in elkaar geschoven. Er werden geen zwaarwegende bezwaren ingediend tegen de hele gang van zaken gedurende de hele procedure. Al met al duurde het hele proces meer dan een jaar. Na deze toelichting lichtte Notaris Molenaar uit Leiden in het kort delen van de fusieakte toe. Hij stipte met enige humoristische nadruk de bepaling in het stuk aan dat ook in de toekomst in de Okkenbroekse kerk “geen hinderlijke muziek gemaakt zal mogen worden en dat er ook niet gedanst mag worden”, hetgeen bij de aanwezigen tot enige hilariteit leidde. Onder de aanwezigen zoemde de suggestie rond: “Dan doen we dat wel in Bathmen” Nadat Frits Mandersloot, Thea Karel namens de Classis Deventer en de notaris het stuk hadden ondertekend, kon het glas geheven worden op een voorspoedige samenwerking en is er vanaf 8 januari 2017 in organisatorische en financiële zin nog maar één kerk.

(Foto: Frits Mandersloot.)